Sayı : 453   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Kur'an'dan Hayata

Prof. Dr. Ali Akpınar

1. Ayet Kainatın Yartılışı

  • 05 Mayıs 2018
  • 1080 Görüntülenme
  • 425. Sayı / 2018 MayısKâinatta var olan hiçbir şey boşuna ve anlamsız değildir. Her varlığın belli bir yaratılış gayesi vardır ve hemen bütün varlıklar bu yaratılış gayelerine uygun hareket ederler. Bunlardan yalnızca insan ve cinler içerisinde, bu ritmi, bu uyumu bozmak isteyenler vardır. Tarih boyunca davetçiler, bu ahengi bozmak isteyenlerle mücadele etmişler, onların yeniden bu ahenkli sisteme dâhil olmasını hedeflemişlerdir.

 

O halde şu eşsiz ve uçsuz bucaksız gök kubbenin altında yaşayan ve yine eşsiz ve uçsuz bucaksız yeryüzünde varlığını sürdüren insan, kâinat kitabının bu ayetlerini fark etmeli, üzerinde tefekkür ederek okumalı, araştırmalı ve bu ayetlerin hep birlikte seslendirdiği tevhid çağrısına kulak vermelidir.

 

Yaratma, yoktan var etme, Yüce Rabbimizin eşsiz ve erişilmez kudretini ortaya koyan en büyük ayettir. Var olan her şey bu ayetin tezahürüdür. Kâinatta var olan her şey, Yüce Yaratıcının varlığını ve birliğini haykırır. Yaratılmış varlıkların sayısı sınırsızdır. Farklı farklı özellik ve güzellikte var olan her şey kendi haliyle, kendi diliyle, kendi duruşuyla Yüce Yaratıcının varlığına işaret eder. Dolayısıyla Yüce Rabbin varlığına birliğine delalet eden ayetler sınırsızdır. Her insanın seviyesine, kapasitesine göre ayetler bu gerçeği haykırırlar. Her bir ayet, inkârcı insanın önündeki bütün mazeretleri ortadan kaldırmaktadır. Artık bunca ayet karşısında hiç kimse, ben bilemedim, göremedim, kavrayamadım, anlayamadım deme hakkına sahip değildir. Onun için davetçiler olarak bizler, farklı seviye ve kapasitede olan insanlara, anlayış, eğilim, seviyelerine göre bu ayetleri sunabilmeliyiz. Bu yüzden de davetçi çok çeşitli ayetleri, çok yönlü olarak insanlara sunma donanımına sahip olmalıdır.

Cansız/cemâdât dediğimiz varlıklar, bitkiler/nebatat, hayvanat, insan, cin ve melekler… Hepsi Yüce Rabbin varlığını söyler dururlar. Sayısız ayetlerle kuşatılmış olan, her daim bu ayetlerle iç içe yaşayan ve bu ayetlerle birlikte yaşamak zorunda olan insanın bu ayetleri görmemesi, fark etmemesi düşünülemez. İnsanın hayat yolu üzerinde bulunan her varlık insana bu gerçeği söylemek ister.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

425. Sayı Mayıs 2018