Sayı : 437   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Misafir Kalem

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Kur'an'ı Okuma Anlama ve Yaşama Seferberliği

  • 05 Mayıs 2018
  • 469 Görüntülenme
  • 425. Sayı / 2018 MayısKur’an’ı sadece belirli zamanlarda değil hemen hemen her gün belirli miktarda da olsa okumak gerekir. Özellikle namazlarda her zaman kısa ve aynı surelerle değil de zaman zaman uzun okumak ve Allah’ımızla beraber olma sürecini biraz daha uzun tutmak gerekir. Her Müslümanın kendine has bir günlük okuması gereken bir virdi olmalı bu okumaları Ramazan ayı gibi zamanlarda artırmalıyız ama devamlı okumaktan da vazgeçmemek gerekmektedir.

 

Kur’an, Allah tarafından Cebrail (as) vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir şekilde son peygamber Muhammed Mustafa’ya (sav) indirilen, mushaflarda yazılan, tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fâtiha suresiyle başlayıp Nâs suresiyle biten, başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı Arapça mûciz bir kelâmdır.

Kur’an yaklaşık yirmi üç yılda nazil olmuştur. Allah Rasûlü’ne ilk vahiy Mekke’de ve Ramazan ayında gelmiştir. Bu sebeple Ramazan ayı Kur’an ayıdır. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır.” (Bakara, 2/185) Rabbimiz, Kur’an’ın Ramazan ayının hangi gecesinde indiğini şöyle belirtmektedir: “Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.” (Kadr, 97/1-5)

Kur’an Niçin İndirildi?

Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i Yüce Yaratıcımız önceki kitapları doğrulamak ve kendisiyle insanlar arasında hükmedilmesi için göndermiştir: “Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet; sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma…” (Mâide, 5/48) “Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana Kitab'ı hak ile indirdik; hainlerden taraf olma!” (Nisa, 4/105)

Kur’an, aynı zamanda insanları karanlıktan aydınlığa çıkarılması için gönderilmiştir: “Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.” (İbrahim, 14/1)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

425. Sayı Mayıs 2018