Sayı : 433   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Hayata Dair

Yusuf Taşçı

Ramazan Şuurumuz

  • 05 Mayıs 2018
  • 372 Görüntülenme
  • 425. Sayı / 2018 Mayıs
Yazarın Diğer Yazıları
Yusuf Taşçı
Tüm Yazı ArşiviAllah’ın rehberliğine uyan kimse dünyada ve ahirette güvenlik içerisinde olan kimsedir. O halde mümin de Allah’ın rehberliğine teslim olup, mutlak güvenceye kavuşan kimse demektir. Bu mutlak güvenceye erebilmek ibadetlerdeki sorumluluk bilincimizle doğrudan ilişkilidir. Mübarek Ramazan ayı insanın bu sorumluluk bilincini kontrol edip geliştirebilmesi için nadide zaman dilimlerinden biridir.

Ramazan ayı bir eğlence ayı değildir. Efendimizin döneminde Ramazan eğlenceleri diye bir uygulamaya rastlamıyoruz. Ülkemizde bazı Belediyelerimiz Ramazan eğlenceleri adı altında çeşitli etkinlikler düzenliyorlar ki bunların Ramazan iklimiyle örtüşen hiçbir yanı yoktur. Unutmayalım ki Ramazan ayı eğlence değil, arınma ayıdır.

 

İnsan, beşer olarak doğar, akıl ve irade ile insan olur. Akıl ve irade sahibi olan insan her an kendisini var eden Sonsuz Kudret ile diyalog halindedir. İnsan gerçek anlamda var olabilmek için bu diyaloga muhtaçtır. Bedenin canlılığını devam ettirebilmek için suya ve ekmeğe muhtaçlığı gibi ruh da canlı kalabilmek için ait olduğu Yüce Kudret’le irtibata muhtaçtır. Bunu bilen Yüce Allah, kendisi ile eşrefi mahlûkat olarak yaratmış olduğu insan arasında karşılıklı bir diyalog için çeşitli ibadetleri emretmiştir. Bu manada ibadetlerin her biri, bir ilahi amaca matuftur. Her ibadet insanı biraz daha adam olmaya yaklaştırır. Allah’a karşı sorumluluk bilincini geliştirir. Her ibadet insanı bireysel ve fıtri olandan toplumsal ve eğitsel olana doğru bir seyir içerisine çeker. Bu seyri şu şekilde ifade edebiliriz; İbadetlerimiz;

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

425. Sayı Mayıs 2018