Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Esma-ül Hüsna

Adem Karataş

EL HAFIIZ

  • 08 Temmuz 2020
  • 245 Görüntülenme
  • 451. Sayı / 2020 Temmuz
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Adem Karataş
Tüm Yazı ArşiviAllah, insanların niyetlerini, sırlarını ve sinelerinde saklı tuttuklarını da bilmektedir. Hiçbir şey O’na gizli değildir. O’nun için gizli denilen bir şey yoktur. Allah, dostlarını günah işlemekten ve şeytanın tuzaklarına düşmekten korur. Bu sayede Allah dostları, şeytanın tuzaklarından ve fitnelerinden kurtulurlar.

 

 

Yüce Allah kullarına ait hayır ve şer, gizli ve açık, büyük ve küçük bütün fiilleri saklar. Her şey ilâhî yazılımda kayıtlıdır. O’ndan hiçbir şey kaybolmaz. Herkesin yaptığı korunur, kaydedilir. Kıyamet günü, herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. O gün, bütün depolanan bilgiler açılır. Herkes günah ve sevap, iyi ve kötü ne yaptıysa hepsini karşısında bulur.

 

EL-HAFÎIZ; Ezberlemek, zihinde tutmak, saklamak, korumak anlamındaki “h-f-z” kökünden türeyen “hâfız” görüp-gözeten, bir şeyi telef ve kaybolmaktan koruyan, unutmayı ortadan kaldıran, hiçbir şeyi unutmayan, her şeyi ilminde tutan, ezberleyen, bir şeye müvekkel olan (yerine getirmeyi üzerine alan) demektir. El-Hafîız, “hâfiız” kelimesinin mübalağalı şeklidir.

El-Hafîız; Her şeyi daima koruyup, gözeten ve dengede tutan. İnsanların iyi veya kötü bütün amellerini, sözlerini ve niyetlerini bilip, belâlara karşı kullarını muhafaza edendir.

Allah söz, fiil ve melekleri ile kullarını koruduğunu bize şöyle haber vermektedir: “De ki: Gece ve gündüz sizi Rahmân (olan )tan kim koruyabilir?” (Enbiyâ, 21/42) “O, size koruyucular gönderiyor.” (En’am, 6/61) Yani sizleri tehlikelerden koruyan ve savunan melekleri gönderen O’dur. Kendisinden herhangi bir zararı defedemeyen ve fayda sağlayamayan bebekleri koruyan -ü Teâlâ’dır. Kendisini ve melekleri koruyan da yine O’dur.

Allah (cc) melekleri vasıtasıyla kullarını tehlikelerden, felâketlerden ve kötü sonlardan koruduğunu bize şöyle haber verir: “İnsanın önünden ve arkasından izleyenleri vardır, onu Allah’ın emriyle korumaktadırlar.” (Ra’d, 13/11)

Melekler, Allah’ın emri ile onları korumaktadırlar. Bunun yanında onların işlediklerini de kaydetmekte, böylece korumaya almaktadırlar. Onların bütün sözlerini de sayıp kaydetmektedirler.

Allah, insanların niyetlerini, sırlarını ve sinelerinde saklı tuttuklarını da bilmektedir. Hiçbir şey O’na gizli değildir. O’nun için gizli denilen bir şey yoktur. Allah, dostlarını günah işlemekten ve şeytanın tuzaklarına düşmekten korur. Bu sayede Allah dostları, şeytanın tuzaklarından ve fitnelerinden kurtulurlar.

El-Hafîız; Kâinatı ve yaratılanları korumada eşsiz, benzersizdir.

El-Hafîız; Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, kullarının bütün yaptıklarını saklayan, kudretiyle yeri ve göğü belirlenmiş süreye kadar yok olmaktan muhafaza edendir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

451. Sayı Temmuz 2020