Sayı : 453   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Misafir Kalem

Asuman Düzgün

Çocuklarda Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Oluşur ?

  • 08 Temmuz 2020
  • 242 Görüntülenme
  • 451. Sayı / 2020 TemmuzOkuma alışkanlığı, kişinin okuma işini bir ihtiyaç olarak görüp onu yaşam boyu keyif alarak devam ettirmesi hâli diyebiliriz. Alışkanlıkların büyük bir çoğunluğu çocukluk döneminde kazanılıyor. Bu dönemde çocuğun hayatında en çok etkin olan kişiler ise onun ebeveynleridir. Biz anne babalar, seyretmenin okumaktan çok daha fazla revaçta olduğu bu zaman diliminde çocuklarımızı erken yaşlardan itibaren kitaplarla tanıştıralım ki, onların geleceğin sağlam okurları olmalarının yolunu açabilelim.

 

 

İyi bir kitap; okuyanın yüreğine, zihnine ona hiç hissettirmeden, onu yormadan, üzmeden akıveren kitaplardır. Çocuğun okuduğu kitaptaki kahramanlar iyiyi, doğruyu ve güzeli satır aralarında çocuğa hissettirerek onların dünyasında başrol oynarlar. Kitaplardaki kahramanların bizim kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtması çocuklarımızın değer olgularına ve kişilik gelişimlerine olumlu katkı sağlayacaktır.

 

 

 

Ciçero: "Akıl, bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya ihtiyaç duyar." der. Aklı besleyen ve zihni keskinleştiren en eski yöntemlerden birisi kuşkusuz okumadır. Kişiyi geliştirerek dönüştüren, bunun neticesinde “bilme” ve “bulma” konumlarından geçerek “olma” makamına talip olan bir eylem. İnsan bilmekle yücelir. İnsanın hamurundaki bilmeye duyulan ihtiyacı ve bu bilmenin onu nasıl ulvîleştirdiğini eşyanın isminin ona öğretilmesiyle başlayan yolculuğunda görüyoruz. Bu yolculuğun nitelikli bir şekilde gerçekleşmesi içinse, bu seyrin beşikten mezara kadar devam etmesi istenir.

İlk emri, “oku” olan bir dinin mümessillerinin bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılan bu yüzyılda, bilginin gücünü arkalarına alarak değişen dünyada söz sahibi olmaları için okuma alışkanlığını edinmeleri ve bunu evlatlarına da kazandırmaları elzem görünüyor. Bu durumun, kendini İlahî emre muhatap gören her insanın üzerinde ayrıca manevi bir sorumluluk olduğunu da söyleyebiliriz. Bu zamanda kitap okuma alışkanlığı kazanmanın, üniversiteyi kazanmaktan daha eftal olduğunu ifade edersek abartmış olmayız sanırım. Çünkü “bilme” diplomadan ayrı duran bir şey.

Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için niyet ettiğimizde, kendimize soracağımız ilk şey, bu alışkanlığı “nasıl” kazanmalılardan önce “niçin” kazanmalılar sorusu olmalı. Öncelikle bu “niçin”e bulduğumuz cevapları kendi içimizde içselleştirelim ki, sonrasında bunu çocuklarımıza aktarabilelim. Ancak o zaman hem okuyan hem de okumaya rehberlik eden bir ebeveyn olabiliriz. Bu “niçin” sorusunun cevabı başka bir yazının konusu. Şimdi biz bu yazımızda “Çocuklarımıza nasıl kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız?” sorusuna cevap arayalım.

Okuma alışkanlığı, kişinin okuma işini bir ihtiyaç olarak görüp onu yaşam boyu keyif alarak devam ettirmesi hâli diyebiliriz. Alışkanlıkların büyük bir çoğunluğu çocukluk döneminde kazanılıyor.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

451. Sayı Temmuz 2020