Sayı : 455   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Esma-ül Hüsna

Adem Karataş

El - Ğafuur

  • 08 Haziran 2020
  • 222 Görüntülenme
  • 450. Sayı / 2020 Haziran
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Adem Karataş
Tüm Yazı ArşiviEl-Ğafûur; Ne kadar çok olursa olsun her çeşit (küçük-büyük) bütün günahları, bir defaya mahsus olarak değil, sürekli ve kesintisiz olarak bağışlayandır. Kullarının güzelliklerini ortaya çıkaran, kötülüklerini ise saklayandır. Hem dünyada hem de ahirette kullarının sırlarını ilân etmeyen, hatalarını teşhir etmeyendir.

 

EL-ĞAFÛUR: Bir şeyi örtmek, gizlemek, ıslah etmek ve kirlenmekten korumak için bir şeyin üzerini örtmek manasındaki “ğ-f-r” kökünden sıfat olup, birinin kusurunu örten ve suçunu bağışlayıp affeden anlamlarına gelir.

“El-Ğafr kökünden gelen ve mübalağa kalıbında kullanılan El-Ğafûur, Yüce Allah tarafından bağışlanan insanların günahlarının çokluğunu ifade ettiği gibi, kulların günahları nispetinde Cenab-ı Hakk’ın da bağışlamasının çok olduğunu ve bağışlamada herhangi bir sınırının bulunmadığını gösterir.” (Kitâbü’l-Esnâ, İmam Gazâlî, s.53 - Allah’ın Güzel İsimleri Esmâü’l-Hüsnâ, Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, s.167)

“El-Ğafûur; Tövbe eden, af ve mağfiret dileyen kullarını bağışlayan, çokça affeden, günahlarını silen, tekrar tekrar affeden demektir. İnsanların günahları, ne kadar çok ne kadar büyük olursa olsun tövbe ettikleri takdirde yine onları affeder.” (Esma-i Hüsna, Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ, s.335)

El-Ğafûur; Ne kadar çok olursa olsun her çeşit (küçük-büyük) bütün günahları, bir defaya mahsus olarak değil, sürekli ve kesintisiz olarak bağışlayandır.

El-Ğafûur; Kullarının güzelliklerini ortaya çıkaran, kötülüklerini ise saklayandır.

El-Ğafûur; Hem dünyada hem de ahirette kullarının sırlarını ilân etmeyen, hatalarını teşhir etmeyendir.

El-Halîmî (ra)’den rivayetle: “Ğâfir, günahkârların günahını örten ve onları cezalandırmayıp, insanları önünde rezil etmeyen ve aşağılamayandır.”

“Bu anlamıyla bu isimler Allah’ın fiili sıfatlarından sayılmaktadır. Ğafr; düzeltmek, ıslah etmek anlamına da gelebilir. Bu yüzden “Ğaferatü’z-Zenb’, ‘Günahı bağışladım” cümlesinin “Onu olabilecek şekilde düzelttim” anlamında olduğu söylenmiştir. Dolayısıyla kişinin söylediği “Allahümma’ğ-fir lî’, ‘Allâh’ım! Beni bağışla” sözü “Allah’ım beni ıslah et, düzelt” anlamındadır.” (Esma-ül Hüsna, Heyet, s.253)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

450. Sayı Haziran 2020