Sayı : 463   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Sana İtikattan Soruyorlar ?

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Çocuklarımıza Yüce Allah'ı Nasıl Bir Yöntemle Anlatalım

  • 08 Temmuz 2020
  • 649 Görüntülenme
  • 451. Sayı / 2020 TemmuzÇocuklarda Allah tasavvurunun doğru şekillenmesi için önce onların sorularına gelişim evreleri dikkate alınarak uygun cevaplar verilmelidir. 6 yaş grubuna mensup olan çocuklarda soyut kavramları anlama yeteneği gelişmediği için başta Yüce Allah olmak üzere diğer inanç konuları onlara somut bir şekilde anlatılmalıdır. Din dilini sade ve çocuğun bilişsel dünyasına uygun bir şekilde kullanabilmek için yeni yollar aramak son derece mühimdir.

 

Cenab-ı Hakk’ı anlatırken dikkat edeceğimiz önemli hususlardan birisi de “korku” eksenli bir yaratıcı fikrinden ziyade “sevgi” eksenli bir yaratıcı fikrinden hareket edilmelidir. Çocuk eğitiminde Allah korkusu bir koz olarak kullanılmamalıdır. Çocuklar dünyaya gelirken korkularla gelirler. Çocukların kolay korkuya kapılma özelliklerini istismar ederek Allah’ın her yaramazlığı gördüğü, kötü hareketleri günah defterine kaydettiği gibi sözler söylenilmemelidir.

 

Değerli Hocam, 6 yaşında bir kız çocuğum var. Allah nerede, o ne yapıyor, neden O’nu göremiyoruz? Gibi sorularına nasıl cevaplar vermeliyim? Beni aydınlatırsanız memnun olurum.

İnsanda din duygusu doğuştandır. Nasıl ki, yeme-içme, sevme-sevilme, öfke gibi duygular varsa, inanma duygusu da vardır. Buna “fıtrat” denilir. Fıtrat, Allah’ı kabul etme yeteneğidir. Her insan Allah’ı kabul edebilecek özellikte yaratılmıştır. İnsanın oluşum safhasında tam ona insan şekli verilince Yüce Allah ruhundan üfler. (Bkz. Sad, 38/72) İlahî nefes, insana, inanma duygusunun verildiğinin bir ifadesidir. İnsanın biyolojik açlığı yemekle, manevi açlığı ise yüce Allah’a bağlanma, sevgi ve güven duygusuyla giderilebilir.

 

Çocuklarda 6 yaş, taklit dönemine tekabül eder. Okul öncesi olan bu dönem, doğuştan gelen din duygusunun uyanma ve gelişmeye başladığı dönem olması açısından önemlidir. Bu yaş aralığında bulunan çocuklar, hiçbir dini telkin ve uyarı söz konusu olmaksızın gerek inanç konularında ve gerekse çevresinde olup bitenler hakkında merak ve nedensellik ilişkisine bağlı olarak sorular sormaya başlarlar. İşte tam da inanç eğitimi bu fırsatlar iyi değerlendirilerek verilmeye başlanmalıdır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

451. Sayı Temmuz 2020