Sayı : 453   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Editörden

Ribat Dergisi Editör

Değerli Okuyucularımız

  • 08 Temmuz 2020
  • 167 Görüntülenme
  • 451. Sayı / 2020 Temmuz

Mal, İslam’da Allah’ın, komünizmde ferdin, sosyalizmde ise devletindir. Yeryüzünde, mal, benim diyenlerle, mal, Allah’ındır diyenler arasında sürekli bir savaş vardır. İslam inancında, yeryüzü geniş bir sofradır, insanlar ise Allah’ın iyalidir. Kur’an-ı Kerim’de Hars ve Nesl Müslümanların dikkat edeceği bir konudur. Yeryüzü coğrafyasında işlenen tüm kötülüklerin arkasında üç sebep vardır: Haksız kazanç, Gerekli olan yere harcama yapmamak, Gereksiz olan yere harcama yapmak…

Komünizm ve sosyalizm, maddeci görüşe sahiptir. Düşündükleri insan tipi, özellikle maddi güdülerle davranışlarını düzenleyen bir iktisadi adamıdır. Yani “Homo economicus.” İnsan-kâinat ilişkisinde vahiy devre dışı tutulur. Mal, ya ferdindir veya devletin.

Müslüman’ın, ekonomik hayattaki davranışları, maddeye bakışı, mal anlayışı, tamamen farklıdır. İslam ekonomisinde düşünen insan; Allah’ın emir ve yasaklarına, Kitabı olan Kur’an-ı Kerime, Peygamberimizin sünnetine, Âlimlerimizin ortak düşüncesi olan İcma-i ümmete, büyük âlimlerin içtihadına, İslam devletinin, İslam’a uygun emirlerine göre yaşayışını ve davranışını düzenleyen insandır. Müslüman insan, kalkınmayı hedefler, ekonomik insan ise büyümeyi hedefler. Mal üretmek, insan eğitmek kadar önemlidir. Birbirini aldatmayan iki ortağın üçüncüsü Allah’tır. Bir hırka, bir lokma anlayışı, Müslüman’ın anlayışı değildir.

Bu ayki sayımızda siz değerli okurlarımızın huzuruna “İslam ve Ekonomi” dosyasıyla çıkıyoruz.

Muhterem Abdullah Büyük Hocamız; Müslüman iş adamlarının sorumluluklarını ve taşıması gereken vasıfları gündemimize taşıyarak; “Müslüman iş adamı; malını ve canını cennet karşılığında Rabb’ine satan, satmış olduğu malda hak sahiplerinin hakkı olduğunu bilen, ilahi buyruklar sahibi Allah’a sattığı malın kuruşuna kadar hesabını vereceğine inanan insandır. Paraya mahkûm olmayıp, paraya hâkim olan, girdi ve çıktısını dininin ve aklının ölçülerine göre yapan, helal kazanç uğruna yeteneklerini kullanmanın cihadın bir başka bir yönü olduğuna iman eden insandır.” Tespitini yapıyor.

Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocamız: Bugün Müslüman, kendisini kapitalizmin her türlü şerrinden korumaya çalışmalı, parayı hırs ve ihtiras hâline getirmekten kaçmalı, hangi hâl ve şartlar içinde olursa olsun Allah korkusu, Allah rızası, topluma merhamet, İslâm ahlâkı, kul hakkına riayet, haram-helâl sınırlarını içi boş mazeretlerle çiğnememek gibi salih bir mü’minde bulunması gereken özelliklere sahip olmalıdır.” İfadesiyle, Müslüman şahsiyetin ekonomiye ve servete bakışında olması gereken temel ilke ve prensipleri ortaya koyuyor.

Röportaj bölümünde Prof. Dr. Osman OKKA ve Öğr. Gör. Hasan KAZAK Hocalarımız; İslami Finans konusunu bütün yönleriyle ele alarak; “İslâmi finans; değer hükümlerinden arınmış (value-neutral) değildir ve İslâm dininin ekseninde, değerlerinde şekillenmektedir. Bu sebeple İslâmi finansı, İslâm dininin belirli inanç esaslarından, evren ve hayata ilişkin temel görüşlerinden arındırarak incelemek mümkün değildir.” Diyerek, İslami Finans sistemini bizlere tatmin edici bir şekilde tanıtıyorlar.

Prof.Dr. Hamdi Döndüren Hocamız; “İnsanın önüne serilen ve üzerinde düşünerek daha yararlı hale getirmesi istenen, dünya ve evren üzerinde, İslam tarihinde yapılan ileri çalışmalar üzerinde tefekkür zamanıdır. Kur’an’da onlarca peygamber mucizesi ve kıssası bu konuda hikâye olsun diye anlatılmamıştır.” Tespitiyle, Müslüman genç müteşebbisler için yepyeni ufuklar açıyor.

Kadir Demirlenk Hocamız; Sahip olduğumuz malın, bizlere hayır getirmesi için bakış açımızın nasıl olması gerektiğini şu şekilde ifade ediyor:“Biz, eşimiz, evlatlarımız, sahip olduğumuz dünya nimetleri hepimiz Allah’a aidiz. Bizim de sahip olduklarımızın da Rabbi, Maliki, Sahibi Allah’tır. Bunlar geçicidir ve emanettir. Bunlar ahiretimizi, cennetimizi kazanmamız için bize lütfedilmiştir. Emanet ve emanetçi hassasiyetiyle kullanmamız gerekmektedir.”

Makaleleriyle huzurlarınızda olmamıza vesile olan bütün değerli yazarlarımıza en kalbi teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Siz değerli okurlarımızı, “İslam ve Ekonomi” konusunda Kur’an ve Sünnet’ten doğru bir şekilde bilgilenmek, şuurlanmak; iş hayatımızda ihlâs, ihsan ve İslami hassasiyetlerimizi muhafaza etmek için dergimizi baştan sona okumaya davet ediyoruz.

451. Sayı Temmuz 2020