Sayı : 463   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Başyazı

Abdullah Büyük

Emin Peygambere Güvenilir Ümmet Yetiştirmeliyiz

  • 07 Ağustos 2017
  • 1613 Görüntülenme
  • 416. Sayı / 2017 Ağustos
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Abdullah Büyük
Tüm Yazı ArşiviTarih, şahsiyet terbiyesinden yoksun insanların, tüm saldırganlıklarını ortaya koyarak yaptıkları katliam örnekleriyle doludur. Bütün mesele bu; eğitilmek, ya da eğitilmemek…

 

Konuyu vahyin ilk uygulayanı Allah Resulü zaviyesinden ele aldığımızda, O’nun nazarında Müslüman güvenilir insanın inşası ile Müslüman devletin inşasının birbirinden kopmaz bir bütün olduğu sonucuna varırız. Medine devleti, Mekke terbiyesini almış güvenilir insanlar ile kurulmuştur.

 

Terbiyesi tamamlanmamış şahsiyetlerle başlatılan hiçbir siyasî, iktisadî, dinî ve hatta ailevî girişimin ayakta kalamayacağı gerçeğini daima hatırda tutmanız gerekmektedir. Şu halde Müslüman güvenilir insanın inşası programı, yalnız İslamî harekette aktif görev alacak bireyler için değil, mutlu bir aile yuvası kurmak isteyen fertler için dahi kaçınılmaz tek yoldur.

 

Güvenilir insan yetiştirmek, cihan devletleri tesis etmenin ilk adımı, her şeyiyle tam bir dünya kurmanın bir başka adıdır. Zira güvenilir insan, kâinat ağacının hem tohumu, hem meyvesi hükmündedir. İşte bu insan, yeryüzüne belli bir gaye için gönderilmiş olup, temel mesuliyeti, kendisini Yaratan’ın kanunlarına uygun bir hayat inşa etmektir. Elbette bu vazifenin icrası, ilgili inşa eyleminin faili konumundaki güvenilir insanın, evvela kendi benliğini aynı merkezin istekleri istikametinde terbiye etmesine bağlıdır. Bu cebrî gerekliliği çok iyi bilen yüce Allah, yeryüzünü inşa ve ihya etmesi için görevlendirdiği insanı, hem kendini ve hem de çevresini vahyin gölgesinde terbiye edebilecek potansiyelde var etmiştir.

Güvenilir insan yetiştirmek, mesleklerin en meşakkatlisi ve peygamberane olması veçhiyle en şereflisidir.

Yegâne terbiye programı olan vahiy, insana ve terbiyesine dair bir çerçeve çizerken, aslında tüm zamanlarda uygulanabilecek terbiye programının da ana umdelerini nazara veriyor. Allah Teâlâ insanın yaratılacağı haberini, meleklerine “Ben bir beşer yaratacağım.” (Hicr, 15/28), “Ben bir halife yaratacağım.” (Bakara, 2/30)buyurarak bildirmektedir. Hicr suresinde bir beşer yaratılacağını öğrenen meleklerin akıllarında hiçbir soru belirmezken; iş, Bakara suresindeki şekliyle ifade edilip, bir halifenin yaratılması söz konusu olduğunda, melekler halife insanın yeryüzünde kan döküp fesat çıkarmasından korkmuşlar ve reaksiyon göstermekten kendilerini alamamışlardır. Zira halife, inşa kudretine sahip kimse demek olup, bir varlığın inşaya güç yetirmesi, ifsada da gücünün yetmesi anlamına geliyordu.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

416. Sayı Ağustos 2017