Sayı : 474   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Siyer'i Nebi

Muhammed Emin Yıldırım

Vakit Ahlakı

  • 05 Ocak 2019
  • 2097 Görüntülenme
  • 433. Sayı / 2019 OcakÂlem, Hz. Hasan’ın üzerinden vahdeti, Hz. Hüseyin’in üzerinden şehadeti, Hz. Zeynep’in üzerinden izzeti, Hz. Ümmü Gülsüm’ün üzerinden dirayeti öğrendi. Muâz b. Cebel ve zaman ahlakı… Muâz b. Cebel Yemen’e kadı olarak gönderildiğinde yaşı sadece 28’di. Hz. Muâz (ra) bu dünyadan öteki hayata yürürken sadece 35 yaşlarındaydı. Hz. Peygamber (sav): “Muâz b. Cebel kıyamet gününde, bir ok atımı âlimlerin önünde gelir.” demiştir.

Zamanın sahibi, ölçüp, biçeni mutlak manada Allah’tır. (Bkz.Müzzemmil, 73/20) Sahibi Allah (cc) olan bu emanete, hakkı ile sahip çıkılmalıdır. Zamana belli ölçüler, birimler, evreler tayin eden Allah’tır. (Bkz.Bakara, 2/189) Tayin edilen bu ölçülere riayet ederek, yaşanılmalıdır. Zamana bir yasa, hesap, nizam belirleyen Allah’tır. (Bkz.Rahmân, 55/5) Belirlenen bu kadere teslim olup, var olan nizamdan, hayata nizam taşınmalıdır.

“Sermayesi Güneş’in altında eriyen insana merhamet etmez misiniz?”

Yaşadığımız bu çağ, değerlerimizi değersizleştirmeye çalışan bir çağ…

Bazıları kendilerine değer katmak için, bazı değerlerden değer çalmaya çalışıyorlar.

Geçmişi itibarsızlaştırarak, kendilerine itibar kazanmaya çalışanlar var.

“Ben içlerinde 70 tanesi Bedir ashabı olmak üzere onlarca sahabi gördüm. Eğer siz onları görseydiniz, onlara deli derdiniz; ama onlar sizi görselerdi, bunlar Müslüman değil derlerdi.’’ (Hasan-ı Basrî)

Başka bir rivayette: “Onlar sizi görselerdi, bunlar ahirete iman etmemiş derlerdi.’’

“Onlar öyle insanlardı ki; siz nasıl paranızı acıyarak harcıyorsanız onlar da vakitlerini öyle acıyarak harcarlardı. Her daim ne yapsam daha çok sevap kazanırım düşüncesi ile hareket ederler, asla zamanlarını israf etmezlerdi.” (Hasan-ı Basrî)

Hz. Fatıma annemizin üzerinden zaman ahlakı…

Âlem Hz. Hasan’ın üzerinden vahdeti, Hz. Hüseyin’in üzerinden şehadeti, Hz. Zeynep’in üzerinden izzeti, Hz. Ümmü Gülsüm’ün üzerinden dirayeti öğrendi.

Muâz b. Cebel ve zaman ahlakı…

Muâz b. Cebel Yemen’e kadı olarak gönderildiğinde yaşı sadece 28’di.

Hz. Muâz (ra) bu dünyadan öteki hayata yürürken sadece 35 yaşlarındaydı.

Hz. Peygamber (sav): “Muâz b. Cebel kıyamet gününde, bir ok atımı âlimlerin önünde gelir.” demiştir.

“Ümmetimin içinde helali ve haramı en iyi bileni Muâz b. Cebel’dir.”

“Üzerine güneşin battığı, ömrümün eksildiği, ancak amelimin artmadığı bir güne duyduğum pişmanlık kadar, başka bir şeye pişmanlık duymuyorum.”

Bu sözlerin sahibi Müfessirlerin İmamı olan Abdullah b. Mes’ûd’dur.

Muhammed Zahid el-Kevserî: “İbn Mes’ûd, hayata gözlerini yumduğunda arkasında 4000 civarında âlim bırakmıştı.”

Ömer b. Abdülaziz, Hicri 61’de, Miladi 680 yılında Medine’de doğmuş, Hicri 101, Miladi 720’de, 40 yaşlarında vefat etmiştir.

Kendisine soruldu; bu kadar kısa bir zamanda nasıl böyle bir başarı elde ettiği, dedi ki: “İki sınıfı ıslah ettim, toplum ıslah oldu. Kim bu iki sınıf diye soruldu: Ümera ve Ulema/Emir sahipleri ve Âlimler” dedi.

Enes b. Mâlik: “Sahabe dışında bu gencin namazı, tam Allah Resûlü’nün namazı gibidir. Ben onun gibi namazı Resulullah’a benzeyen başka bir genç görmedim.”

İmam Şafiî, Hicri 150, Miladi, 767’yi gösterdiği günler, Bağdat’ta İmam Ebû Hanife gözlerini bu dünyaya kapattığında, Muhammed ismini alacak olan bir bebek Filistin’in Gazze şehrinde dünyaya gözlerini açıyordu.

“Annemin kâğıt almam için bana verecek bir şeyi yoktu. Beyazı görünen bir kemik bulduğumda onu alıyor ve üzerine yazıyordum. Dolduğunda ise eskiden kalma bir sepetin içine atıyordum.”

Hicri 204, Miladi 820’de, İmam Şafiî 54 yaşında, Kahire’de vefat ediyor.

“Bütün ayıplar bizde olduğu hâlde hep zamanı kınarız. Gerçekte ise zamanın hiç suçu yok, bütün suçlar bizdedir. Haksız yere zamanın sahibine hicivler düzeriz. Zaman dile gelse, kim bilir bizim için neler neler söylerdi!”

“Vakit kılıç gibidir; sen onu kesmezsen o seni keser.”

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

433. Sayı Ocak 2019