Sayı : 473   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Yaşama(ya) Dair

Kadir Demirlenk

Namaz Zamanı Kuşanmaktır

  • 05 Ocak 2019
  • 1495 Görüntülenme
  • 433. Sayı / 2019 OcakNamaz; zamanın ve mekânın ötesine giderek Yüce Rabbe yaklaşmanın en güzel şeklidir. Yılın her ayında, ayın her haftasında, haftanın her gününde, günün beş vaktinde kısaca her vaktin içinde Allah ile rabıta halinde olmanın adıdır.

 

Sabah Namazı Vakti: Şahitlenme ve günahlardan arınma vaktidir. Kâinatla beraber tesbihata başlama ve devam ettirme vaktidir. Yeni bir güne kul olma sözünü vererek başlama vaktidir. Öğle Namazı Vakti: Gün ortası Yüce yaratıcıya kul olmaya devam sözünü ikrar etme ve kulluğu kontrol etme vaktidir. İkindi Namazı Vakti: Namazı koruma, zamanı koruma, kulluğu koruma ve günahlardan korunma vaktidir. Kurtuluşun reçetesini alarak uygulamaya geçirmeye vaktidir. Akşam ve Yatsı Namazı Vakti: Günahlardan arınma ve günahları affettirme, Sükünete erme vaktidir. Vitr ve Teheccüd Namazı Vakti: Kur’an ehli ve Allah ehli olmanın vaktidir. Kulluğu zirveye taşıyarak yeni bir güne hazırlanmanın vaktidir.

 

 

Namaz, Kur’an da en çok bahsedilen ibadettir. Yaklaşık doksan ayette “salât” kelimesi ve türevleriyle kullanılmıştır.(Fuad Abdulbaki, el-Mucemu’l Müfehres Li Eelfazi’l Kur’ânî’l Kerim “Namaz”mad. S.413-414) Bu ayetlerde; namazın vucubiyetinden, namazı kılanların mükâfatlarından, namazı terk edenlerin cezalandırılacağından bahsedilir. Namazın nasıl kılınması gerektiğinden (dosdoğru kılmak, korumak, sürekli ve huşulu kılmak, gösteriş için kılmamak vb), namazın fonksiyonlarından ( günahları giderir, kötülükten alıkoyar vb), namaz vakitlerinden, savaş, sefer ve cuma namazlarından, nafile ve cenaze namazları gibi namazlardan, namaz esnasında yapılan rukû, secde, tekbir, kıraat vb. bazı fiillerden de bahsedilir.

Namaz ile ilgili temel prensipleri bu şekilde veren Kur’an, namazın kılınış şekli ile ilgili malumat vermez. Namazın kılınış şekli Cebrâil(as)’ın bizzat Hz.Peygamber(sav)'e öğretmesiyle bildirilmiştir. Hz.Peygamber(sav)’de buna binaen “ Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, o şekilde namaz kılınız” (Müslim, “Mesacid”,178-179) buyurarak namazın kılınış şekillerini, erkanını, sünnetlerini ve adaplarını bize uygulamalı olarak öğretmiştir.

Kur’anın temel esaslarını belirlediği, Hz.Peygamber(sav)’de uygulanışını bize öğrettiği Namaz; kıyamın, dirilişin, arınmanın, korunmanın sembolü olmuş en büyük ibadettir.

“Kitap'tan sana vahyolunanı oku; namaz kıl; muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkor; Allah'ı anmak en büyük şeydir(ibadettir)! Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut, 29//45)

Namaz; yaşanılan zamanın her anında yüce yaratıcı ile iletişim içinde olmanın, O’na kul olma sözünün verilmesinin ve ondan yardım istemenin adıdır.

“Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.” (Fatiha, 1/5)

“Ey İnananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin.” (Bakara, 2/153)

Namaz; zamanın ve mekânın ötesine giderek Yüce Rabbe yaklaşmanın en güzel şeklidir. Yılın her ayında, ayın her haftasında, haftanın her gününde, günün beş vaktinde kısaca her vaktin içinde Allah ile rabıta halinde olmanın adıdır.

“Bana kulluk et; Beni anmak için namaz kıl.” (Taha, 20/14)

“Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!” (Alak, 96/19)

Namaz; günün belirli vakitlerinde Yüce Yaratıcının divanında durarak yaşanan ve yaşanılacak kulluğun tekmil ve raporunu; zikir, dua, tesbih ve hamd olarak sunma biçimidir.

“Şüphesiz Namaz, inananlara belirli vakitlerde farz kılınmıştır.” (Nisa, 4/103)

“Haydi siz, akşama ulaştığınızda (akşam ve yatsı vaktinde) sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin (namaz kılın), ki göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur.” (Rum, 30/17-18)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

433. Sayı Ocak 2019