Sayı : 473   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Tıbb-ı Nebevi

Prof. Dr. Nihat Bengisu

Abdest, Gusül ve Teyemmüm Meşakkat Değil, Şifa-dır, Ni'mettir

  • 05 Ocak 2019
  • 1484 Görüntülenme
  • 433. Sayı / 2019 Ocak
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Prof. Dr. Nihat Bengisu
Tüm Yazı Arşivi  1. gezegenden sadece Dünya’mızda hayatın var olabilmesinin birinci amili sudur. Yeryüzünün ¾ ü gibi kahir ekseriyeti sudur. Daha ilginci insan ve tüm memeli hayvanların, pek çok hayvanatın ve de nebatatın beden yapısının 3/4' ü sudur. Dolayısı ile su ve toprağın varlığı insanlık için büyük bir şükür ve ni’met sebebidir. Suyun, yokluğu ise felakettir. Teknolojik olarak sentez edilmesi mümkün değildir. Yaratıldığı günden beri miktarı sabittir.

 

Abdest, gusül ve teyemmüm; gizli ve aşikâr necasetten arınmadır: Yani bedenen mikrobiyolojik, elektromanyetik ve kimyasal atıklardan; ruhen yani psikolojik olarak da stres ve baskılardan, zihni karmaşa, üzüntü ve kısmen de mâsivadan arınmaktır ve dinginleşmektir. Dinç kafa ile Rab ile konuşmaya, İlahî huzurda olmaya, O’ndan yardım dilemeye hazırlıktır.

 

Abdest cildimiz için estetik güzelliktir, nurlanmadır. Çünkü cildi kılcal damarları asan ve gevşeten kas iğcikleri, suyun iyonik etkisi ile antrene olur, cilt kanlanır, beslenir, solan rengi ve kırışıkları düzelir, ışıltısı artar. Hadis ve halk dilinde buna nurlanma denir. Kişi yaşlansa dahi bu nurlu görüntü devam eder ve nurlu adam, nurlu teyze diye bilinir.

 

 

“Siz ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü, ellerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın ve (ıslak ) ellerinizle başınızı mesh edin ve bileklere kadar ayaklarınızı da (yıkayın ya da mesh edin). Eğer cünüp olmuşsanız baştan ayağa (iğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın) temizlenin, yıkanın! Eğer hasta veya seferde olursanız yahut eşlerinizle birlikte olmuşsanız ve su bulamıyorsanız; (temiz) bir toprağa teyemmüm edin, onunla yüzlerinize, el ve kollarınıza mesh edin. Allah size güçlük çıkarmak istemez; lakin üzerinizdeki ni’metini tamamlamayı ve şükretmenizi ister”(Maide, 5/ 6)

Şekil olarak namaza, tavafa hiç benzemeyen, ama onların kesin bir rüknü olan abdestten ve teyemmümden İlahimurat ne olabilir? Neden ni’metve şükür sebebi olarak gösterilmiştir? Abdest ve teyemmümün malzemesi olan Su ve Toprak; bizler, hayvanlar, mikrohayatlar, bitkiler ve mikrobiyolojik varlıklar için hayattır. Su harcı âlem temizliktir, hijyendir, ilaçtır, terapidir, sağlıktır. Su yeryüzü için nehirdir, göldür, denizdir, ormandır, ağaçtır, çayır-çimendir, tarımdır, tahıldır, ekmektir, ağaçtır, çiçektir, meyvedir ve tüm canlılara gıdadır.

  1. gezegenden sadece Dünya’mızda hayatın var olabilmesinin birinci amili sudur. Yeryüzünün ¾ ü gibi kahir ekseriyeti sudur. Daha ilginci insan ve tüm memeli hayvanların, pek çok hayvanatın ve de nebatatın bedenyapısının 3/4' ü sudur. Dolayısı ile su ve toprağın varlığı insanlık için büyük bir şükür ve ni’met sebebidir. Suyun, yokluğu ise felakettir. Teknolojik olarak sentez edilmesi mümkün değildir. Yaratıldığı günden beri miktarı sabittir.

Hayat için bu kadar değerli olan su veya toprak ile alınan abdest, gusül ve teyemmüm ve bunlarla temizlik; kulluğun ve hamd’inşahikasıolan namazı eda etmek ve Kâbe’yi tavaf etmek gibi bazı ibadetler için farz olan bir dini rükündür. Peygamber efendimiz bir dakika dahi abdestsiz durmadığına göre kavi bir rükündür. O, her tuvaletten çıktığında suyun başına varmadan hemen teyemmüm ederdi ve peşinden abdest alırdı.

Hekimlik açısından abdestin, guslün ve teyemmümün hikmetleri, dini ve fıkhi kapsamdan belki daha fazladır. Denilebilir ki, bu üçü sıhhatimiz için harika rükünlerdir:

Maide 6 gibi ayetler ve bu gibi abdestle ilgili hadisler nedeniyleâlimlerin çoğu, her müstakil namaz için ayrıca abdest rüknünü farz öngörmüşlerdir ki biz hekimler bu rüknü hararetle onaylarız.

Çünkü, bu vesilelerle bedenimiz; günde beş kez aşikar ve gizli necasetten, mikroptan, mantardan, parazitten temizlenir. Dolayısı ile bedenimiz bulaşıcı hastalıklardan, statik elektrikten ve laktik asitten temizlenir; hem aktif, hem de pasif bir fizyoterapi alır ki bunlar da koruyucu hekimlik açısından önemlidir.

Abdest, gusül ve teyemmüm; bedeni hadesten, necasetten ve bilip bilmediğimiz atık ve sıkıntılardan temizlemektir dedik. Ancak birinci şartı; kuru hiçbir nokta kalmayacak tarzda sıkı masajla yıkamaktır. Yani her uzvu en az 3 defa ve derinlere kadar hissettirilecek tarzda masaj yapmaktır. Teyemmümü de mümkünse nemli toprakla yapmaktır. Bunun hikmetleri:

1- Abdest, gusül ve teyemmüm; gizli ve aşikâr necasetten arınmadır: Yani bedenen mikrobiyolojik, elektromanyetik ve kimyasal atıklardan; ruhen yani psikolojik olarak da stres ve baskılardan, zihni karmaşa, üzüntü ve kısmen de mâsivadan arınmaktır ve dinginleşmektir. Dinç kafa ile Rab ile konuşmaya, İlahî huzurda olmaya, O’ndan yardım dilemeye hazırlıktır.

2- Abdest; psikolojik açıdan; huzur ve mutluluktur: KiramenKâtibîn’i ve Hafaza meleklerini de şahit tutarak abdest, gusül veya teyemmüm alan kişi, Rabbinin huzurunda, O’nun sevdiği ve ni’met saydığı bir emri, temiz ve hoş bir ameli; “O’nun rızası için, O’na kulluk için” eda ettiği psikolojisi ile kendini; hem mutlu, hem de güvende hisseder. Bunları idrak ettikçe de onlarca kez şükreder. Beden kiri ile birlikte nefs kirinin de akıp gittiğini hisseder. Rahatlar.

3- Abdest ve teyemmüm; statik elektrikten, apokrinsalgılardan ve laktik asitten temizliktir; bedenî dinçliktir, diriliktir.

Su ve toprak elektronlar için iyi birer iletkendir. Su kadar olmasa da; teyemmüm de bir miktar temizlik; ama daha önemlisi; statik elektriğin toprağa aktarımı işlemidir. Hücrelerden organizmanın tüm hücrelerine kadar; gün boyu birikerek kişiyi ezen, başını ağrıtan, yoran elektromanyetik yükü toprağa verme işlemidir.

Ayrıca metabolik atık olan laktik asidi; hücrelerden çıkarıp dolaşıma aktarmaktır.

Laktik asit; kişinin kendini ve uzuvlarını sıkıp yorması sonucu oluşan asit bir üründür. Statik elektrik veya elektromanyetik yüklenme de benzer sebeplerle organizmada biriken ve negatif etkileri olan bir atık üründür.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

433. Sayı Ocak 2019