Sayı : 449   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Esma-ül Hüsna

Adem Karataş

El-Habir

  • 04 Mart 2020
  • 92 Görüntülenme
  • 447. Sayı / 2020 Mart
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Adem Karataş
Tüm Yazı ArşiviEl-Habîr; Her şeyin iç yüzünü, hiçbir gizli yönü kalmayacak derecede bugün ve yarın uzmanca bilen, haberdar olandır. Kalplerde gizlenen her şeyi/bütün sırları ortaya çıkarandır. Tam ve mutlak marifetin, bilginin sahibi olan zattır. Böyle olması itibariyle O’nun hata yapması mümkün değildir. Kullarının yaptığı her şeyi en ince detayına kadar bilen, ona göre ödüllendiren ve cezalandırandır.

 

EL-HABÎR: “Bir şeyi bilmek, tecrübe etmek, denemek, imtihan etmek, yeri sürmek anlamlarındaki “h-b-r” kökünden türeyen “El-Habîr” ismi bilen, haber veren, uzman, bilirkişi demektir.” (Esma-i Hüsna, Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ, s.227)

“Yüce Allah’ın “El-Habîr” ism-i şerifi, aynı zamanda “El-Alim” manasına da gelir. Ancak ilim bâtını ilgilendiren gizliliklere izafe edildiği takdirde bu; tecrübe, deneyim, bilgi manasında olan “hibrat” adını alır ki, bu durumda olan bir kimseye de “Habîr” adı verilir. (Esmâ-i Hüsna, Prof. A. Hüseyin AKİL, s.358)

Arapçada El-Habîr, mübalağa kalıbında “faîl” vezninde bina edilmiş olup, “her şeyden haberdar olan, her şeyi en iyi bilen” (Esmaü’l-Hüsna, Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, s.153) manasına gelir.

El-Habîr; Her şeyin iç yüzünü, hiçbir gizli yönü kalmayacak derecede bugün ve yarın uzmanca bilen, haberdar olandır.

El-Habîr; Kalplerde gizlenen her şeyi/bütün sırları ortaya çıkarandır.

El-Habîr; Tam ve mutlak marifetin, bilginin sahibi olan zattır. Böyle olması itibariyle O’nun hata yapması mümkün değildir.

El-Habîr; Kullarının yaptığı her şeyi en ince detayına kadar bilen, ona göre ödüllendiren ve cezalandırandır.

İmam Gazâlî (ra) der ki: “El-Habîr; Gerek cismanî ve gerekse ruhani âlemde meydana gelen her bir olaydan, hareket eden her bir zerreden, alınan ve verilen her bir nefesten kısacası mülkünde olup biten her şeyden haberdar olandır.” (İlâhî Ahlâk Esmaü’l-Husnâ, İmam Gazâlî, s.216)

Habîr kelimesinde hem haber alan hem de haber veren anlamı birlikte vardır. Habîr olmak, bir şeyin gizli kalan yönlerinden ve içinden dışarı sızan yönlerinden anlık olarak bilgi edinen ve bilgiyi veren anlamındadır. Allah, yaratılmışların gizli kalan ve içlerinde gizli olup dışarı çıkan bilgilerin durumlarından sürekli olarak bilme durumundadır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

447. Sayı Mart 2020