Sayı : 465   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Esma-ül Hüsna

Adem Karataş

El Latıif

  • 06 Şubat 2020
  • 620 Görüntülenme
  • 446. Sayı / 2020 Şubat
Yazarın Diğer Yazıları
Adem Karataş
Tüm Yazı ArşiviEl-Latıîf; İnsanlara hak ettiklerinden fazlasını veren, itaat ettiklerinde kullarını öven, isyan ettiklerinde rızıklarını kesmeyendir. En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen en ince şeyleri mükemmel bir şekilde yapandır. Yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince noktasına kadar bilip, merhametle karşılayandır.

 

 

“Latıîf ismi iki ayrı kelimeden türemiştir. Birisi Lütuf diğeri ise letafet’tir.” (Esmâ-i Hüsnâ, Ramazan SÖNMEZ, s.257)

Râgıb el-Isfehânî (ra)der ki: “Lütuf” kelimesi, bazen duyu organlarının idrak edemeyeceği ince şeylerle ifade edilir. Lütuf kelimesini bu şekilde Allah’a vasfetmek, O’nun ince işlerle tanınması ve kullarını hidayete erdirmede yumuşak davranması demektir.”

EL-LATIÎF “ismi lügatte; kibar, nazik, ince, şeffaf ve küçük olmak; merhamet ve şefkat ile davranmak; yaklaşmak ve iyilik yapmak anlamındaki “l-t-f” kökünden türemiş” (Esma-i Hüsna, Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ, s.226) sıfat kalıbında bir isimdir.” (Allah’ın Güzel İsimleri Esmâü’l-Hüsnâ, Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, s.147)

El-Latıîf; “zarif, ince kesif olmayan, ince anlamlı, manası gizli, kapalı olan söz demektir.” (Esma-i Hüsna, Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ, s.226)

El-Latıîf; Bütün ince işleri, gizli sırları, her şeyin detayını en iyi bilen, işleri çok hassas bir şekilde düzenleyen ve gözle görülmeyen demektir.

El-Latıîf; Yaratıklarına yumuşak davranan (refik, leyyin), merhametli ve lütufkâr.

El-Latıîf; İnsanlara bilmedikleri ve ummadıkları yerlerden ihsanda bulunan, cömertçe ve bol bol rızıklarını verendir. “Allah, kullarına karşı lütuf sahibi olandır; dilediğini rızıklandırır.” (Şûrâ, 42/19)

El-Latıîf; Yaratıklarını güçlerinin üstünde bir şeyle sorumlu tutmayandır. “Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez.” (Bakara, 2/286 ) “Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister.” (Nisâ, 4/28)

El-Latıîf; İnsanlara hak ettiklerinden fazlasını veren, itaat ettiklerinde kullarını öven, isyan ettiklerinde rızıklarını kesmeyendir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

446. Sayı Şubat 2020