Sayı : 462   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Kardeş Ayetler

Prof. Dr. Ali Akpınar

Rasulün Hayatına Andolsun ki! Onlar Günah Sarhoşluğu İçerisinde Bocalamaktadırlar!

  • 04 Mart 2020
  • 766 Görüntülenme
  • 447. Sayı / 2020 MartHer insan için ömür, Yüce Rabbimizin kuluna bahşettiği en büyük nimet, kulluk için en büyük fırsat ve sorumlu olmak için bir sebeptir. Nitekim bir ayette bu husus şöyle hatırlatılmaktadır:Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti…”(Fâtır, 35/37) Önemli olan ise Yüce Allah’ın bu büyük nimeti ömrü, O’nun yolunda kullanabilmektir. Büyükler, Yüce Allah’ın ölçüleri doğrultusunda, İslam ile geçmeyen yıllarını ömürlerinden saymazlarmış. Çünkü ömre değer kazandıran, Rabbin rızası doğrultusunda kullanılan ve sahibine cenneti kazandıracak olandır.

 

Günah sarhoşluğu içerisinde kendilerini kaybetmiş olan, Peygamberlerinin uyarılarını kulak ardı eden ve yaklaşmakta olan helakten habersiz olan Lût kavminin içler acısı durumunu anlatırken Rabbimiz şöyle buyurur:

( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ)

“Senin hayatına and olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.”(Hıcr, 15/72)

Günah insanı bu kadar mı sarhoş eder! Günah şehveti içerisinde kıvranan insanlar bu kadar mı kendilerini kaybederler!

Ayette üç temel kavram geçmektedir: “Ömür/amr… Sekret… Ameh…”

Ömür ve amr aynı anlama gelir. Yemin söz konusu olunca amr kullanılır. Ömür, hayat demektir. Ama bu hayat Rasülün yaşadığı hayattır. Bazı âlimler burada kendisiyle yemin edilen Rasülün ömrü, onun dinidir (Bkz.Mâturîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân ) demişlerdir ki zaten Allah’ın Rasülü insanlığa tebliğ ettiği dini bizzat kendisi en güzel şekilde yaşamıştır. Yüce Rabbimiz bu yeminiyle Rasülüne ve onun yaşadığı örnek hayatına dikkatleri çekiyor. Bu son peygamber için büyük bir lütuftur. Yüce Yaratıcı, Rasülünden başka hiç kimsenin hayatına yemin etmemiştir. Yüce Allah, değer verdiği çok önemli şeyler üzerine yemin etmiştir. Bu ayette de Rasülünün hayatına yemin etmektedir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber ise varlıkların en şereflisidir.

Her insan için ömür, Yüce Rabbimizin kuluna bahşettiği en büyük nimet, kulluk için en büyük fırsat ve sorumlu olmak için bir sebeptir. Nitekim bir ayette bu husus şöyle hatırlatılmaktadır: “Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti…”(Fâtır, 35/37) Önemli olan ise Yüce Allah’ın bu büyük nimeti ömrü, O’nun yolunda kullanabilmektir. Büyükler, Yüce Allah’ın ölçüleri doğrultusunda, İslam ile geçmeyen yıllarını ömürlerinden saymazlarmış. Çünkü ömre değer kazandıran, Rabbin rızası doğrultusunda kullanılan ve sahibine cenneti kazandıracak olandır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

447. Sayı Mart 2020