Sayı : 463   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Kardeş Ayetler

Prof. Dr. Ali Akpınar

Rabbime Andolsun ki! Diriliş ve Hesap Var!

  • 06 Şubat 2020
  • 727 Görüntülenme
  • 446. Sayı / 2020 ŞubatTarih boyunca insanların en fazla inkâr ettikleri, şüphe duydukları konu, öldükten sonra diriliş ve ahiret âlemi olmuştur. İşte bu konuda Yüce Rabbimiz tüm şüpheleri ortadan kaldıracak açıklamalar yapıyor. Gerçeği söyleyen, doğrudan başka bir şey söylemeyen âlemlerin Rabbi. O, bizim için bir şeyi, bir kez bile söylese yeterlidir. O’nun söylemesi, söylenenin önemini anlatmaya kâfidir. Ama O, bunları bir de yeminle söylüyor. Artık bundan sonra insanın zerre kadar şüphe duymaması gereklidir. Bu inancını da o diriliş gününe hazırlık yaparak ispat etmesi lazımdır.

 

Yüce Rabbimiz, çoğu insanın inkâr ettiği, imkânsız gördüğü öldükten sonra dirilme ve hesaba çekilme konusuna dikkat çekmek, inkârcıları imana davet etmek, inananların da imanına iman katmak için kendi zatına yemin ediyor.

“O gerçek midir, diye senden sorarlar. De ki: Evet, Rabbim hakkı için o gerçektir, siz Allah'ı aciz bırakamazsınız.” (Yunus, 10/53)

İnkâr edenler: Kıyamet bize gelmeyecektir, dediler. De ki: Hayır, öyle değil; görülmeyeni bilen Rabbime and olsun ki, o saat size muhakkak gelecektir.” (Sebe, 34/3)

“İnkâr edenler, tekrar dirilmeyeceklerini ileri sürerler. De ki: Evet; Rabbime and olsun ki, şüphesiz diriltileceksiniz ve sonra, yaptıklarınız size bildirilecektir. Bu, Allah'a kolaydır.” (Teğâbün, 64/7)

“Rabbine and olsun ki Biz onları mutlaka uydukları şeytanlarla beraber haşredeceğiz. Sonra cehennemin yanında diz çöktürerek hazır bulunduracağız.” (Meryem, 19/68)

Ahiret gününe iman, Allah’a imandan hemen sonra gelen en temel esaslardandır. Onun için ona din günü denmiştir. Hatta bazı ayetlerde ahireti yalanlamanın dini yalanlamak olduğu belirtilerek ahiret din olarak görülmüştür. Onun içindir de Yüce Rabbimiz, “mâliki yevmiddîn/din gününün sahibidir.” (Fatiha, 1/4) Müşrikler diriliş gününe ihtimal vermiyorlar, hesaba çekilmeyi ve azabı imkânsız görüyorlar, alay ve inkâr ederek onun gerçek olup olmadığını soruyorlardı. Müşriklerin bu inkârcı tavırları karşısında yeminli ifadeler geliyor. Böylece bu konun ciddî bir konu olduğu, aklen ve dinen inkâr edilemez bir gerçek olduğu vurgulanıyor. İlk ayette geçen, “î-ve rabbî” (Yunus, 10/53) ifadesi Evet vallahi anlamına bir yemin ifadesidir. Evet, öyledir/öyle olsun anlamına Türkçe kullanılan Eyvallah sözü de aynı ifadedir.

Tarih boyunca insanların en fazla inkâr ettikleri, şüphe duydukları konu, öldükten sonra diriliş ve ahiret âlemi olmuştur. İşte bu konuda Yüce Rabbimiz tüm şüpheleri ortadan kaldıracak açıklamalar yapıyor. Gerçeği söyleyen, doğrudan başka bir şey söylemeyen âlemlerin Rabbi. O, bizim için bir şeyi, bir kez bile söylese yeterlidir. O’nun söylemesi, söylenenin önemini anlatmaya kâfidir. Ama O, bunları bir de yeminle söylüyor. Artık bundan sonra insanın zerre kadar şüphe duymaması gereklidir. Bu inancını da o diriliş gününe hazırlık yaparak ispat etmesi lazımdır.

Geçmişte de peygamberler bu gerçeği tekrar ettiler, son peygamber de tekrar tekrar bu gerçeği dile getirdi. Ayetler, bir kez daha ona bu gerçeği söylemesini emrediyor. Elbette Son Peygamber, Rabbinin emrine uydu ve gerçeği tüm netliği ile haykırdı. Şimdi bu görevi yerine getirme sırası, bu ayetleri okuyan bizlerde. Biz de aynı netlikle haykırmalıyız ki, elbette diriliş hak ve gerçektir. Karşımızda inanmayanlar ve şüphe içerisinde olanlar varsa Rabbimiz adına yemin ederek söylemeliyiz.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

446. Sayı Şubat 2020