Sayı : 451   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Yaşama(ya) Dair

Kadir Demirlenk

Kitle İletişim Araçları İle Etkileşim

  • 10 Ekim 2019
  • 269 Görüntülenme
  • 442. Sayı / 2019 EkimGünümüz kitle iletişim araçlarının çoğunda(internet siteleri, televizyon, radyo ve yazılı basın da); dini yaşantıyı, düşünceyi, ahlakı, örf ve ananeyi tahrif edici yalan yanlış, bidat ve hurafelerle dolu, insanların samimi his ve duygularını istismar eden birçok yayın bulunabilmektedir. Yeterli İslami bilgi birikimine ve İslami hassasiyete sahip olmayan insanların dini duygu ve düşüncelerine, yaşantılarına bu kitle iletişim araçları ve buralardaki dini içerikli yayınlar kısmen yön verebilmektedir.

 

Teknolojik gelişmeler insanların dini, sosyal, kültürel yaşantılarına olumlu ya da olumsuz etki etmektedir. Bu etki çoğu zaman fiziksel anlamda rahatlama ve kolaylık sağlasa da, maddesel anlamdaki yanlış kullanımlarla tembelliğe, mana ve ruh âleminde ise yozlaşmaya, bozulmaya daha çok yol açmıştır.

Televizyon ve radyo, internet ve cep telefonları teknolojik gelişmelerin kitlesel iletişimdeki en önemli araçlarıdır. Toplumun bütün kesimlerini etki alanı içine almış, yalnız insanları değil kitleleri ve toplumları; dini, kültürel, siyasi, eğitim ve ekonomik alanlarda algı operasyonlarıyla etkileyerek yönlendirmeyi başarmıştır. Eskilerin birçok emek ve zahmetle kısmen yapabildikleri algı operasyonlarını, yönlendirmeleri, etki altına almaları günümüz sanal dünyası, televizyon, radyo, internet, cep telefonu, uydu gibi kitlesel iletişim araçları ile çok kısa sürede kitlelere ulaşarak, anında canlı olarak yapabilmektedir.

Teknolojik aletler ve kitlesel iletişim araçları genelde programlayıcılarına ve kişilerin kullanımlarına göre işlev görebilmektedir. Hangi niyetle, nasıl programlanır ve nasıl kullanılırsa ona göre sonuç verebilmektedir. Bu anlamda nötr durumdadır. Ancak hali hazırda olumsuz etkileri ve sonuçları daha fazla ortaya çıkmaktadır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

442. Sayı Ekim 2019