Sayı : 467   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Esma-ül Hüsna

Adem Karataş

El-Melik

  • 09 Ekim 2017
  • 2033 Görüntülenme
  • 418. Sayı / 2017 Ekim
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Adem Karataş
Tüm Yazı ArşiviMelik, insanları belli bir hedef için yaratan, onları başıboş bırakmayan ve neticede onları yaptıklarından dolayı sorgulayacak olan mutlak hüküm ve egemenlik sahibi. Melik, hem insanları yaratan hem de onların hayatına ve yaşam tarzına müdahale eden. Melik, helâl ve haram koyan, hakk ve bâtılın sınırlarını çizen. Her melik mâliktir, ancak her mâlik melik değildir. “Melik” ismi, sadece şuurlu varlıklara mahsustur.

 

EL-MELİK: Mâlik olmak, istilâ etmek ve hükmetmek anlamlarındaki “m-l-k” kökünden türeyen “Melik” emir, hükümdar, yönetici ve sahip demektir.

Meleke-yemlikü fiilinden türeyen sıfat-ı müşebbehe sigasıdır. Bu siga devamlılık ve mübalağa ifade eder. Bu özelliğin Allah’ta devamlı ve her konuda var olduğunu bildirir. Emretme, geniş kudret sahibi, yönetim ve irade sahibi olanın hükümranlığının, geniş ve gücünün kuşatıcı olması anlamlarını ihtiva eder.

Melik, mükemmel idareci. İdaresinde eşsiz, benzersiz olan. Varlıklar üzerinde emretme hakkına sahip, emirleri tutulan, görünen ve görünmeyen bütün âlemlerin gerçek sahibi ve hükümdarı.

Melik, insanları belli bir hedef için yaratan, onları başıboş bırakmayan ve neticede onları yaptıklarından dolayı sorgulayacak olan mutlak hüküm ve egemenlik sahibi.

Melik, hem insanları yaratan hem de onların hayatına ve yaşam tarzına müdahale eden.

Melik, helâl ve haram koyan, hakk ve bâtılın sınırlarını çizen.

Her melik mâliktir, ancak her mâlik melik değildir. “Melik” ismi, sadece şuurlu varlıklara mahsustur.

El-Melik ism-i şerif’i, Kur’an-ı Kerim’de üç şekilde geçmektedir:

a) El-Melikü’l-Kuddûs: Her türlü eksiklikten münezzeh.

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

“Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih eder.” (Cuma, 62/1)

Bu ayet-i kerime’de, Allah’ın hükümdarlığının her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzak olduğu vurgulanıyor.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

418. Sayı Ekim 2017