Sayı : 453   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Sana İtikattan Soruyorlar ?

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Hz. Peygamber'in (s.a.v) İtikadi Sapmaları Düzeltmesi (1)

  • 09 Ekim 2017
  • 1182 Görüntülenme
  • 418. Sayı / 2017 EkimTevhid mücadelesinin bütün önderleri, Allah'la insan arasındaki sevgiye dayalı münasebeti kurmak için gayret göstermişlerdir. (Bakara, 2/165) Ulûhiyet ve sevgi arasındaki bu ilişkinin yegâne amacı, sadece Allah'a yönelme olan kulluk bilincine erişmektir. Kulluk, peygamberlerin diliyle, gizli ve açık söz ve davranış cinsinden olan Allah'ın yasakladığı şeylerden uzaklaşmak ve yapılmasını istediği emirlere tüm duygu ve azalarla katılmaktır.

 

İnsanların, doğru yoldan sapmalarına sebep olan büyük günahların başında, yaratanla yaratılan arasındaki sınırı kaldırmak manasına "şirk" gelmektedir. Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla bütün peygamberlerin öncelikli görevleri, toplumlarını her çeşit şirk unsurlarından arındırarak yalnız Allah'a kulluğa çağırmak olmuştur. Çünkü şirk, salih davranışların boşa gitmesinin de en büyük nedenidir.

 

 

Her konuda bizim örneğimiz, önderimiz, ittiba edeceğimiz uymamız ve İslami yaşantımızda modellememiz gereken yüce şahsiyet Hz. Peygamber (sav)’dır. Kelime-i tevhidin birinci bölümü, İslam’ın ana esaslarını oluşturuyor. Tevhidi bilinç sağlam olmadan bunun üzerine bina edilecek olan davranışlar sağlam olamaz. Bu sebeple acaba Hz. Peygamber (sav), tevhidi koruma konusunda özellikle de itikadi alanda içine düşülen hataları nasıl düzeltmiştir? Bu konuda farklı uygulamalardan örnekler verirseniz memnun olurum.

 

Değerli kardeşimizin dile getirdiği husus çok büyük önem arz etmektedir. Tevhidi değişim olmadan, sağlıklı dini uyanış ve dünyada meydana gelen olayları iyi anlamak zordur. Bu sebeple bizzat Hz. Peygamber (sav)’ın nebevî sünnetinden yola çıkarak onun itikâdî sapmaları nasıl düzelttiğini değişik uygulama örnekleriyle anlatmaya çalışacağım.

 

Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah (cc), yeryüzünü imar etme ve yönetme sıfatıyla insanı "halife" makamına getirirken (Bakara, 2/30), ruhlar âleminde verdikleri söze sadık kalmalarını (Araf, 7/172-73) hatırlatıcı birçok peygamber göndermiştir. (Nisa, 4/164) Bu husus Kur'an'da: "Her millet için bir uyarıcı (peygamber) bulunmuştur." (Fâtır, 35/24) şeklinde beyan edilir. Kur'an'dan öğrendiğimize göre peygamberlerin toplumlarına yönelik davetlerinin ilk mesajını Allah'ın birliğine iman ve O'nu tenzih ilkesi oluşturur. Bazı ayetler şöyledir:

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

418. Sayı Ekim 2017