Sayı : 465   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Hususi Fikirler

Mustafa Çelik

Müslümanları Köleleştirme Tuzağı, Seküler Aile

  • 09 Ekim 2017
  • 1564 Görüntülenme
  • 418. Sayı / 2017 EkimEvsizliği evliliğin önüne ve yerine geçirmek, Batı’nın yaşam tarzındandır. Evlilikte ısrar eden İslâm dinine karşı Batı’nın açmış olduğu savaşın sebeplerinden birisi de evsizliktir. Aileyi dağıtmak, aileyi dağıtacak bir sürece girmek Allah’ın emirlerine karşı isyandır. O’na isyan edip de kazanan yoktur. Bugün kazanıyor görünüyorsa yarın kesinlikle kaybedecektir.

 

Seküler aile, Müslümanları tüketim kölesi yapmak için emperyalist Batı tarafından inşa edilmiş bir tuzaktır. Bu tuzağın içine düşenler bir ömür boyu dünya ve dünya kaynaklı değerlerin kölesi olarak yaşamaya mahkûm olurlar. Onlar için israf bir ibadettir. İsrafı ibadete dönüştüren aileler, sekülerleşme sürecini yaşayan ailelerdir. Şunu bilelim ki Sekülerleşme; bir müşrikleşme, bir köleleşme sürecidir. Dinin bütün yaşam alanından çekilmesi, küçümsenmesi, hiçe sayılması olarak tanımlanır.

 

Yeryüzünde Müslüman bir insanı İslâm’ın dışında izzet aramaya alıştırmak, onu köleliğe alıştırmaktır. Müslüman insan İslâm dışı değerlere tutunduğu andan itibaren beynine ve bileğine kelepçeler geçirmiş demektir.

  1. fert, Müslüman aile, Müslüman cemiyet ve Müslüman devlet, Kur’an’ın maksadı aslileridir. Müslüman fertten sonra İslâm’da esas olan “Müslüman Aile”dir. Müslüman ailenin dışında ortaya çıkan bütün aile çeşitleri arızidir. Seküler aile, Batı’nın İslâm âlemine karşı kullandığı en güçlü silahtır. Sekülerizm; insanı din ve metafizik değerlerden bağımsız kılmak ve dini insanın günlük hayatından çıkarmaktır.

Sekülerleşme dinden uzaklaşıp dünyaya odaklanmak demektir. Dinimizi yaşamayıp dünyaya odaklanmak, dini geri plana atmaktır. Sekülerleşme, en genel tanımıyla, dinin öneminin azaldığı veya tamamen kaybolduğu bir süreci ifade eder. Rasûlüllah (sav) asırlar önce bu tehlikeden şöyle haber vermiştir:

"Siz ıyne alış-verişi yaptığınız, öküzlerin/sığırların kuyruğuna yapıştığınız, tarıma razı olduğunuz (sanayileşmediğiniz) ve cihadı terk ettiğiniz zaman Allah size zilleti musallat kılar. Ondan, cihat yapıp dininize dönünceye kadar da kurtulamazsınız." (Ebû Dâvud, “Büyû”, 56)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

418. Sayı Ekim 2017