Sayı : 476   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Kardeş Ayetler

Prof. Dr. Ali Akpınar

7. Ayet : İlahi Afet Ayetleri

  • 06 Kasım 2018
  • 17535 Görüntülenme
  • 431. Sayı / 2018 Kasım
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Prof. Dr. Ali Akpınar
Tüm Yazı ArşiviBozguncu ve kan dökücü azgın insanların yapıp ettikleri sebebiyle yeryüzünde helakler kaçınılmaz olmuştur. Çoğu zaman işlenen günahlar, yapılan taşkınlıklar; çeşitli dünyevî azaplar için adeta davetiye olmuştur. Yüce Allah, kullarının pek çok taşkınlığını ve günahını ise ya affetmiş yahut onların cezasını ahirete bırakmıştır.

 

Biz, helak olan bu kavimlerin kıssalarını okudukça ibret almalı, onların düştüğü yanlışlara düşmemeye gayret etmeliyiz. Benzer günahlar işlendiği halde, aynı helaklerin bu insanların başına gelmesini beklememeliyiz. Çünkü işlenen günah ve isyanların ne zaman ve ne şekilde cezalandırılacağına karar verecek olan Yüce Allah’tır. Hiç kimse O’nu karar vermeye zorlayamaz. O, kullarının yapıp ettiklerine göre karar vermez. O, onlara fırsat verir, mühlet verir ama asla ihmal etmez.

 

Rahman ve Rahim sıfatlarının sahibi olan Yüce Allah, yarattığı varlıklara karşı son derece merhametlidir. O, kâinatı enva-i çeşit nimetlerle donatmış ve bütün bunları yeryüzünün halifesi olan insanın emrine sunmuştur. Aslolan kâinattaki her şeyin belli bir düzen içerisinde merhamet tecellisi olarak seyretmesi, yaratılış gayesi doğrultusunda varlığını sürdürmesidir. Ancak insanların bu düzeni bozma girişimi, bir kısım musibetleri beraberinde getirmiştir. Bu durumda hayat sebebi olan su, canlıların boğulup helak olmasına; rahmet rüzgârları yıkıcı ve ölümcül kasırgalara, sükûnet içerisinde bir döşek gibi canlıları bağrında taşıyan yer sarsıcı ve yutucu deprem yurduna dönebilmektedir. “YoksaRabbin, şehirlerin halkı ıslah olmuşken, haksız yere onları yok etmez.” (Hûd, 11/117)“Bana bildirin. Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zalimlerden başkası mı yok olur?”(Enâm, 6/47)“Bu bir bildiridir; yoldan çıkmış olanlardan başkası mı yok edilir?” (Ahkâf, 46/35) “Rabbin kentlerin halkına, onlara ayetlerimizi okuyacak bir peygamber göndermedikçe onları yok etmiş değildir. Zaten Biz yalnız, halkı zalim olan kentleri yok etmişizdir.” (Kasas, 28/59)

Bozguncu ve kan dökücü azgın insanların yapıp ettikleri sebebiyle yeryüzünde helakler kaçınılmaz olmuştur. Çoğu zaman işlenen günahlar, yapılan taşkınlıklar; çeşitli dünyevî azaplar için adeta davetiye olmuştur. Yüce Allah, kullarının pek çok taşkınlığını ve günahını ise ya affetmiş yahut onların cezasını ahirete bırakmıştır. “Allah insanları haksızlıklarından ötürü yakalayacak olsaydı, yeryüzünde canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Süreleri dolunca onu ne bir saat geciktirebilirler ne de öne alabilirler.”(Nahl, 16/61) “İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıkar; Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece kendilerine tattırır.”(Rûm, 30/41)

“Herbirini günahı sebebiyle yakaladık; kimine taşlar savuran rüzgârlar gönderdik, kimini bir çığlık yok etti, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Onlara, Allah zulmetmiyordu, fakat onlar kendilerine yazık ediyorlardı.”(Ankebût, 29/40)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

431. Sayı Kasım 2018