Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Fıkıh Köşesi

Saffet Köse

Yetişkin Çocukların İbadet Yapmamasından Ana-baba Ne Derece Sorumludur ?

  • 08 Haziran 2020
  • 278 Görüntülenme
  • 450. Sayı / 2020 Haziran
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Saffet Köse
Tüm Yazı ArşiviAile reisi bireylerine iyiye yönlendirmek, görevlerin ifası için talepte bulunmak hatta bunu sağlamakla yükümlüdür. Bu ise bizzat kendisinin en kâmil manada ve sürekli bir biçimde uygulaması, emrettiğine önderlik etmesi, böylece güzel örnek olmasıyla mümkün olabilir. Aksi takdirde samimiyetsiz davranmış olur ki bunun tesirinin olmayacağı açıktır.

 

Anne-baba, çocuğuna küçük yaşlarda iken zarûrât-ı diniye dediğimiz bilinmesi ve yapılması herkese farz ya da haram olan görevleri öğretmek ve güzel ahlak kazandırmakla yükümlüdür. Hz. Peygamber’in “Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz.” (Buhârî, “Cumu‘a”, 11) Hadisinin devamında aile içindeki genel sorumluluğa dikkat çekmektedir. Çoban nasıl hayvanlarını kurt, çakal gibi düşmanlarına kaptırmamaktan sorumluysa anne-baba da ahlaki alanda çocuğunu benzeri avcılardan korumakla yükümlüdür.

Hz. Peygamber: “Bir anne-baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir şey bağışlamamıştır” (Tirmizî, “Birr”, 33; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 412; IV, 77, 78) buyurur. Bunun yanında Kur’an-ı Kerim açıkça aile reisinin aile bireylerini ateşten koruyacak tedbirleri almasını emreder (Bkz.Tahrîm, 66/6) ve dinin direği, mü’minin miracı namaz özelinde de ayrıca bu vazifeyi vurgular: “Aile efradına namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz, aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç Allah’ın emir ve yasakları hususunda hassasiyet gösterenleredir” (Tâhâ, 20/132) Bu ayet geldikten sonra Hz. Peygamber’in altı veya dokuz ay boyunca her sabah damadı Hz. Ali ve kızı Hz. Fâtıma’ya uğrayarak namaz için uyarıda bulunduğu nakledilmektedir. Her iki ayette de özellikle sorumlu olanın emrettiğini yapması istenmektedir. Öğretim ve eğitim sürecinde bu çok önemlidir. Aile reisi bireylerine iyiye yönlendirmek, görevlerin ifası için talepte bulunmak hatta bunu sağlamakla yükümlüdür. Bu ise bizzat kendisinin en kâmil manada ve sürekli bir biçimde uygulaması, emrettiğine önderlik etmesi, böylece güzel örnek olmasıyla mümkün olabilir. Aksi takdirde samimiyetsiz davranmış olur ki bunun tesirinin olmayacağı açıktır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

450. Sayı Haziran 2020