Sayı : 451   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Editörden

Ribat Dergisi Editör

Değerli Okuyucularımız

  • 07 Mayıs 2019
  • 466 Görüntülenme
  • 437. Sayı / 2019 Mayıs

İnsan, beşer olarak doğar, akıl ve irade ile insan olur. Akıl ve irade sahibi olan insan her an kendisini var eden Sonsuz Kudret ile diyalog halindedir. İnsan gerçek anlamda var olabilmek için bu diyaloga muhtaçtır. Bedenin canlılığını devam ettirebilmek için suya ve ekmeğe muhtaçlığı gibi ruh da canlı kalabilmek için ait olduğu Yüce Kudret’le irtibata muhtaçtır. Bunu bilen Yüce Allah, kendisi ile eşrefi mahlûkat olarak yaratmış olduğu insan arasında karşılıklı bir diyalog için çeşitli ibadetleri emretmiştir. Bu manada ibadetlerin her biri, bir ilahi amaca matuftur. Her ibadet insanı biraz daha adam olmaya yaklaştırır. Allah’a karşı sorumluluk bilincini geliştirir.

Allah’ın rehberliğine uyan kimse dünyada ve ahirette güvenlik içerisinde olan kimsedir. O halde mümin de Allah’ın rehberliğine teslim olup, mutlak güvenceye kavuşan kimse demektir. Bu mutlak güvenceye erebilmek ibadetlerdeki sorumluluk bilincimizle doğrudan ilişkilidir. Mübarek Ramazan ayı insanın bu sorumluluk bilincini kontrol edip geliştirebilmek için nadide zaman dilimlerinden biridir. Çünkü Ramazan, Efendimizin Hira’da tefekkürün zirvesini yaşamış olduğu bir aydır. Onun tefekkürü kendisini ilahi göreve hazırlamak içindi. Bizim tefekkürümüz ise onu anlamak ve örnek alarak yaşamaya matuf olmalıdır. Ramazanı kalbimize davet edip, orucu gerçek anlamıyla idrak edebilmeliyiz. Kur’an-i bir terim olan savm, “tutmak, eylemden el çekmek” anlamına gelir. Bu, insanın “güdülerini kontrol altına alması, kendini tutması” anlamına gelir. Yani en geniş anlamıyla savm, insanın kendisini murakabe altına almasıdır. Bir ibadet olarak oruç bu murakabenin zorunlu ilahi talimidir. Bu manada oruç, yılda bir ay tutulup tamamlanan bir ibadet olmaktan öte bütün bir ömrü kuşatan bir disiplin terbiyesidir. Bu disiplin terbiyesi mümin bireyi dünya hayatının tamamında murakabe ile yaşamaya çeker. Böylesine bir murakabe ile yaşayanların dünyası oruç, ahireti bayram olur. Ramazanı gönlüne buyur eden her mümin, bunun bir misafirlik değil, bir yaşam tarzı olduğunun şuurunda olmalıdır. Bu şuur hali insana, bu nadide zaman dilimini nasıl değerlendirirse ahiri bayram olan bir ömrü yaşayacağını öğretir. Bu şuurdan yoksun olarak karşılanacak bir Ramazan ve sadece bu ayda tutulan bir oruç, insanı çokta fazla kemalata erdirmeyecektir.

Burada açıklamamız gereken bir başka konu da Ramazan ayına sahip olduğu değeri katan asıl etkendir. Kur’an işte bu asıl etkeni şu şekilde açıklar; “(O sayılı günler)Ramazan ayıdır ki, insanlığa rehber olan, bu rehberliğin apaçık belgelerini taşıyan ve hakkı batıldan ayıran Kur’an işte bu ayda indirilmiştir. Sizden biri bu aya ulaştığında oruç tutsun…” (Bakara, 2/185) Malumunuz Ramazan kameri aylardan bir aydır. Ona sahip olduğu değeri veren ise, yukarıdaki ayette ifade edildiği üzere Kur’an’ın bu ayda indirilmeye başlanmasıdır. Ramazan ayında yer alan Kadir Gecesi Kur’an’ın doğum günüdür.

Kadir gecesi, kıymetine yeter olmayan, bir ömre bedel, bereketli ve şerefli bir gecedir. Bu geceyi de doğru okumak ve anlamak gerekmektedir. O gece, ömre bedel bir gecedir. Kur’an’ın indiği geceye otuz bin kat değer yüklenmiştir. O gecenin değeri kendinden değil vahiydendir. Bu mübarek gece bereketini bizzat zamandan değil, o zamanda inmeye başlayandan almıştır. Şu halde aynı Kur’an bizim hayatımıza inerse, ömrümüze nasıl bereket katacağını varın siz hesap edin. İçine vahyin inzal olduğu bir gece bir ömre bedeldir.

Şuurlu bir şekilde Ramazan ayını karşılamak ve bu ay da şuurumuzu yenilemek için bu Ramazan ayını ömrümüzün son Ramazan’ı bilelim. 1440 Hicri, 2019 Miladi yılının Ramazan ayının hatırasına bu sayımızda siz değerli okurlarımızın huzuruna “Ramazan-Sabır ve Terbiye” dosyasıyla çıkıyoruz. Şunu unutmayalım ki savm “oruç” insanlığın dünyaya teşrifinden itibaren değişmeyen bir gündem maddesidir.

Makaleleriyle huzurlarınızda olmamıza vesile olan bütün yazarlarımıza en kalbi teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Siz değerli okurlarımızı, Ramazan ayında, Oruç ibadetini şuurlu bir şekilde gündemimize almak için dergimizi baştan sona okumaya davet ediyoruz.

437. Sayı Mayıs 2019