Sayı : 449   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Misafir Kalem

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Dua Vakti

  • 07 Mayıs 2019
  • 476 Görüntülenme
  • 437. Sayı / 2019 MayısDua bir yerde yaratılış gayemizdir: “Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin.” (Furkan, 25/77) Dua etmek kulluğun bir gereği olduğundan Rabbimiz bu kulluğun gereğini yerine getirmemizi istemektedir: “Bana dua ediniz, size cevap vereyim.” (Mü’min, 40/60) Dua aynı zamanda ibadetlerin özüdür hatta bizzat kendisidir. Allah Rasûlü şöyle buyurdu: “Dua ibadetin özüdür.” (İbn Mâce, Dua, 1) “Dua ibadetin kendisidir.” (Ebû Dâvûd, “Vitr”, 23; Tirmizî, “Deavât”, 1)

 

 

Duaların kabul olduğu bir başka zaman dilimi Cuma günüdür. Allah Rasûlü en hayırlı günün Cuma günü olduğunu bildirmiştir: “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür.” (Müslim, “Cumua”, 17, 18) Allah Rasûlü Cuma gününde de bir âna yani kısa bir zamana dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştur: “Cuma gününde öyle bir an vardır şayet bir Müslüman namaz kılarken kul bir şey isterse Allah Teâlâ mutlaka onu verir.” (İbn Mâce, “İkâme”, 79; Ahmed b. Hanbel, 3: 430) Bu rivayette söz konusu olan Cuma günkü icabet saatinin kısa bir zaman dilimi olduğu bildirilmiştir.

 

 

Çağırmak, yardım istemek, yalvarmak, küçükten büyüğe veya aşağıdan yukarıya gerçekleşen talep ve niyaz anlamına gelen dua; terim olarak kulun samimi ve içten bir şekilde yüce yaratıcısına yalvarması demektir.

Kulun acizliğini, yaratıcının yüceliğini ifade eden bu durum için elbette ayet ve hadislerde özellikle tavsiye edilen zamanlar olmakla birlikte dua, kişinin hayatının her anını kuşatmalıdır. Çünkü Rabbimiz bize bizden daha yakındır. O’ndan hangi zamanda bir şey istersek vereceğine söz vermektedir: “Kullarım, sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler.” (Bakara, 2/186)

Dua bir yerde yaratılış gayemizdir: “Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin.” (Furkan, 25/77) Dua etmek kulluğun bir gereği olduğundan Rabbimiz bu kulluğun gereğini yerine getirmemizi istemektedir: “Bana dua ediniz, size cevap vereyim.” (Mü’min, 40/60) Dua aynı zamanda ibadetlerin özüdür hatta bizzat kendisidir. Allah Rasûlü şöyle buyurdu: “Dua ibadetin özüdür.” (İbn Mâce, Dua, 1) “Dua ibadetin kendisidir.” (Ebû Dâvûd, “Vitr”, 23; Tirmizî, “Deavât”, 1)

Müslüman her durum ve şartta dua etmelidir. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru.” (Âl-i İmrân, 3/191) Başka bir ayette de şöyle buyrulmaktadır: “Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!” (İsrâ, 17/80)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

437. Sayı Mayıs 2019