Sayı : 449   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Eğitim

Sema Maraşlı

"Havle" Yuvası Yıkılmasın Diye Mücadele Eden Kadın

  • 07 Mayıs 2019
  • 882 Görüntülenme
  • 437. Sayı / 2019 MayısYuvasını kurtarmak için mücadele eden, hakkında ayet inen bu mübarek kadının adını, başörtülü feministler kurdukları feminist derneğe isim yapmışlar. “Havle” diye dernek kurmuşlar. Hz. Havle gibi mücadele edeceklermiş. İyi de Hz.Havle ailesini dağılmaktan kurtarmak için mücadele eden bir kadındı. Feminizmin ise en büyük düşmanlığı aile kurumuna karşıdır.

 

Havli binti Salebe. Mücadele suresinin ilk ayetlerinin iniş sebebi olan mübarek hatun. Onun kutlu mücadelesi şöyle: “Hz. Havle’nin kocası bir gün Havle’ye çok kızıyor ve öfkeyle: Sen bana anamın sırtı gibisin, diyor. O zaman Arap geleneğine göre buna “zıhar” deniyor ve erkek karısına bu sözü söylerse karısını bir daha nikâhlayamayacak şekilde boşamış oluyor.

Hz.Havle’nin kocası öfkesi geçince pişman oluyor, barışmak istiyor fakat Hz.Havle geleneğe göre boşanmış olduğu için durumun hükmünü öğrenmek için Hz. Peygamberin yanına koşuyor. İslam toplumunda yapılan ilk zıhar olduğu için o konu ile ilgili bir hüküm yok o zamana kadar.

Peygamber efendimize durumu anlatıyor. Peygamberimiz bu konu ile ilgili ilahi bir hüküm inmediği için mevcut uygulama üzerinden karar veriyor: Sen artık kocana dönemezsin, diyor. Hz. Havle: Ya Rasulallah benim küçük çocuğum var, kocam da ben de artık yaşlandık, boşanırsam ben de çocuklarım da perişan olur bir çıkış yolu bulun… diyor.

Peygamber efendimiz ilahi bir emir olmadan mümkün olmadığını söylüyor. Havle tekrar ısrar ediyor, Hz.Peygamber sabırla yumuşaklıkla tekrar aynı şeyleri söylüyor. Havle tekrar ısrar ediyor, yalvarıyor. Bu bir süre böyle devam ediyor. Hatta Havle’nın ısrar ve yalvarmalarına karşı Hz. Peygamberin eşlerinin gözyaşı döktüğü yazıyor kaynaklarda.

Hz. Havle, Allah’ın Resulünün hüküm inmeyen bir konuda karar vermeyeceğini anlayınca halinden yakınarak Allah (cc) yalvarıyor şöyle dua ediyor: Allah’ım! Çok yalnızım. Bu ayrılık bana çok acı verecek. Küçük çocuklarım var; onları babalarına bıraksam perişan olurlar, kendime alsam aç kalırlar. Halimi sana arz ediyorum, beni bu sıkıntıdan kurtar; Rasulünün dilinden bir vahiy inzal buyur! diye dua ediyor. Havle’nin yakarışlarından kısa bir süre sonra Mücadele suresinin ilk ayetleri iniyor. Allah’ın elçisi Havle’ye ayetlerin müjdesini veriyor ve ona okuyor:

“Allah, kocası hakkında seninle tartışan (hüküm için ısrar eden) ve Allah’a şikâyette bulunan (kadın)ın sözünü işitti (dileğini kabul etti). Allah zaten sizin her konuşmanızı işitir. Çünkü Allah hakkıyla işitendir, görendir.” (Mücadele, 58/1)

Yuvası yıkılmasın diye mücadele eden ve ilk ayette kadının bu gayreti “mücadele” kelimesi ile tanımlandığı için bu kutlu mücadele, bu kadın hürmetine sureye isim oluyor: Mücadele suresi. Bu mücadele Rabb’imizin hoşuna gidiyor ve Hz. Havle’ye müjde oluyor.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

437. Sayı Mayıs 2019