Sayı : 453   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Sana İtikattan Soruyorlar ?

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Satanizm Nedir ?

  • 05 Eylül 2018
  • 26322 Görüntülenme
  • 429. Sayı / 2018 EylülBatı toplumlarında ortaya çıkan satanizm, muharref Hıristiyanlığa duyulan tepkinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış, protest bir hareket olup 1966 Nisan’ında Anton Szandor Lawey tarafından ABD’de kurulmuştur. Onun kilisesine ‘Şeytanın Kilisesi’ adı verilir. İnsanın heva ve arzularını tatmin etmeyi hedefleyen; hayat ve beden (dünyevi zevkler) bu inancın ilahıdır. İbadeti, dinlerin haram saydığı bütün davranışlara meydan okumak, isyan etmektir.

 

Satanizmi yaymak isteyenler ve satanizm hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler öncelikle bilgisayar ve internete başvurmaktadırlar. Ne yazık ki; aileden ve okuldan köklü ve doğru bir din eğitimi almayan gençlerimiz, bu felsefelerin cazibeli ağına kolayca düşebiliyorlar. Çünkü bu yeni inanç biçimleri, kişiye bir sorumluluk yüklemiyor. Onların egolarını şişirmeye ve nefislerini azdırmaya dönük her türlü cazibeyi sunuyor.

 

Yapılan araştırma ve tespitlere göre gerek Batı’da gerekse ülkemizde; Satanizme meyleden gençlerin başında parçalanmış ve problemli aile çocuklarını, anne ve babasından gerekli sevgi ve ilgiyi göremeyenleri, ailesinde bulamadığı huzuru başka yerlerde arayanları görüyoruz.

 

 

Satanizm ne demektir, ne zaman ortaya çıkmıştır, onları tanımanın işaretleri nelerdir? Gençliğimizi onların tehlikelerinden nasıl koruyabiliriz?

İnsanın müdahalesine uğramayan ilâhi dinlerin en büyük amacı, toplumlara yön ve yol gösterme özelliğine sahip olmalarıdır. Bu özelliğini kaybeden bir din, asla kendisi olamaz. Tarihsel süreçte Hıristiyanlık böyle bir müdahaleyi yaşamıştır. Örneğin; Aydınlanma düşüncesinin üç saç ayağından birisini oluşturan hümanizm, insanı aşağılayıcı bir tutum sergileyen kefaret öğretisine ve Hz. İsa’nın tanrılaştırılmasına; katı akılcılık (rasyonalizm), dinî metinleri doğmalaştıran ve içtihat alanını tıkayarak inanç ve düşünce özgürlüğünü hiçe sayan bir zihniyete, mantıkçı pozitivizm ise, tamamen içerisi, akıl dışı unsurlarla doldurulmuş bir dinin, gizem, büyü ve azizler kültüne karşı geliştirdikleri tepkiden doğmuştur.

İşte Batı toplumlarında ortaya çıkan satanizm, muharref Hıristiyanlığa duyulan tepkinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış, protest bir hareket olup 1966 Nisan’ında Anton Szandor Lawey tarafından ABD’de kurulmuştur. Onun kilisesine ‘Şeytanın Kilisesi’ adı verilir. İnsanın heva ve arzularını tatmin etmeyi hedefleyen; hayat ve beden (dünyevi zevkler) bu inancın ilahıdır. İbadeti, dinlerin haram saydığı bütün davranışlara meydan okumak, isyan etmektir. Bu inanca göre, cennet ve cehennem mevcut değildir. İnsanın kurtarıcısı, yine insanın kendisi, aklı ve bedenidir. Dolayısıyla satanist gruplar İslam’ın benimsediği Allah anlayışını kabul etmezler.

Satanistlerin ilahı, bir kötülük odağı olan şeytandır. Bu sebeple satanizme, şeytana taparlık denilmiştir. Kur’an’a göre şeytan, kötülüğün simgesidir. (Bkz. Hac, 22/4; Nisa 4/60) Şeytan, her hayırlı, iyi ve güzelin düşmanıdır. Bugün geldiği nokta itibariyle satanizm, başta Hıristiyanlık olmak üzere, İslam’a, bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı bir başkaldırıyı temsil etmektedir. Bu açıdan satanizm, dinin ve dinî olan her şeyin karşısında, Şeytan'ın ve onun temsil ettiği her şeyin de yanındadır. Satanist inancın ritüelleri, ilahi dinlerin haram saydığı şeylerdir. İçki, kumar, fuhuş, adam öldürmek, tecavüz, eroin kullanmak, hayvanları katletmek, kamu düzenine zarar vermek vb. gibi. Bu inanca göre, hayatın gayesi sınırsız hedonizmdir. Satanizmde fuhuş yapmak ve uyuşturucu kullanmak, hazırlık aşamasının olmazsa olmazlarındandır. Aynı şekilde; sevgi, hoşgörü, sabır, affedicilik gibi erdemler, satanistlerin nefret ettikleri kavramlardır. Çünkü bu güzellikleri insanlara din tavsiye eder. Bu sapkın ideolojiye göre asıl olan, kin, öfke ve intikam gibi duygulara sahip olmaktır. Maddi hazcılığı temel prensip edinmiş olan satanizm, hiçbir dinî, ahlakî ve millî değer tanımayan gayri meşru bir hayat yaşamayı ve uyuşturucu kullanmayı temel felsefe haline getiren bir harekettir. Ayrıca satanizmde; gençleri metal ve rock müzik eşliğinde uyuşturucu ve fuhuş tuzağına düşürmek suretiyle insan ve hayvan kanı içme ve arkadaşlarından birisini kurban etme uygulamaları vardır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

429. Sayı Eylül 2018