Sayı : 439   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Esma-ül Hüsna

Adem Karataş

El Müsavvir

  • 05 Eylül 2018
  • 799 Görüntülenme
  • 429. Sayı / 2018 Eylül
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Adem Karataş
Tüm Yazı ArşiviAllah, insanı annesinin karnında üç evreden geçirmiştir. Bu evrelerin her biri birbirinden farklıdır. İnsan, annesinin karnında önce bir kan pıhtısıdır. Sonra bir et parçasına dönüşür. Ardından bir şekil alır. İşte insan, bu evrende şekil ve suretini kazanır.

 

 

İnsanoğlunun yaratılışı gerçekten mükemmel bir yaratılıştır. Allah (cc), milyarlarca insanı aynı organ ve uzuvlarla yaratmasına rağmen, hepimizin sureti birbirinden farklıdır. İkizler bile birbirlerinin tıpkısı değillerdir. Her birimizin elinde beş parmak vardır. Ancak Rabbimiz, bütün insanların parmak uçlarını birbirinden farklı olarak yaratmıştır. Hiçbir insanın parmak izi diğer insanın parmak izine benzemez.

 

 

 

EL-MÜSÂVVİR: “Savvera – yüsavviru” fiîlinin, suret yapan anlamında ism-i fâilidir. Mastarı tasvirdir.

El-Müsavvir; Çok ses çıkarmak, yaklaşmak, meyletmek, eğilmek, yönelmek anlamlarındaki “s-v-r” kökünden türeyen “müsavvir” kelimesi, sözlükte bir şeye şekil ve suret veren, resim ve boya yapan ve niteleyen, birtakım özellikler ve vasıflar veren demektir.

El-Müsavvir; İnsanların manevi/ruhi, psikolojik yapılarını en güzel bir şekilde tasvir eden.

El-Müsavvir; Yarattıklarına, ezelî hikmetinin gereği en güzel biçimde şekil ve suret veren. Eşsiz tasarımcı.

El-Müsavvir, Genel olarak insanların dış görünümlerini (zahirini) süsleyen ve sırlarını aydınlatandır. (Şerhu’l-Esmâ’il-Hüsna, Fahruddîn Er-Radî, s.205.) Halîmî (ra) der ki: “Musavvir, eşyaların görünümlerini dilediği şekil ve biçimde düzenleyendir. Allah’ın mükemmel ve örneksiz yarattığını kabul etmek, bu yaratılışın ardından gelecek şeyleri kabul etmeyi gerektirir.” (Esmâ-ül-Hüsna, Heyet, s.310)

Kurtubî (ra) der ki: “Musavvir, resim çizen ve onlara çeşitli şekiller verendir. Musavvir, daha çok insan, hayvan ve benzeri şeylerin resimlerini çizenler için kullanılır.” (Esmâ-ül-Hüsna, Heyet, s.311)

Âişe (ra)dan rivayetle: “Üzerinde çeşitli resimler bulunan bir çarşafla örtünmüştüm. Rasûlullâh (sav) yanıma girince çarşafın üzerindeki resimleri gördü. Bunun üzerine yüzü kızardı ve çarşafı alıp, elleriyle yırttı. Ardından şöyle buyurdu: İnsanlar arasında kıyamet günü azabı en şiddetli olanlar, Allah’ın yarattıklarına benzer şeyler yapanlardır.” (Buhârî, “Libas”, 91 (5954) / Müslim, “Libas ve’z-Zine”, 26 (2107))

Allah-ü Teâlâ buyuruyor ki: “Benim yarattıklarıma benzer şeyler yapanlardan daha zalim kim olabilir? Böyle yapanlar, bir tane ve zerre yaratsınlar bakalım.” (Buhârî, “Tevhid”, 56 (7559) ;Müslim, “Libas ve’z-Zine”, 26 (2110))

İbn Abbâs (ra)’dan rivayetle; Rasûlullâh (sav) buyurdu:

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ

“Her musavvir/ressam cehennemdedir. Allah ona, yaptığın her suret karşılığı bir can ver diyecek ve ona, cehennemde azap edecektir.” (Buhârî, “Libas”, 89 (5951) ;Müslim, “Libas ve’z-Zine”, 26 (2111))

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

429. Sayı Eylül 2018