Sayı : 451   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Hedef Noktası

Ramazan Kayacık

Din Geri Kafalılığa, İlim Ateizme Sürüklememeli

  • 05 Eylül 2018
  • 773 Görüntülenme
  • 429. Sayı / 2018 Eylülİslam; bilginin elde edilmesini ibadetle eşdeğerde görür, ilim sahiplerini Allah’ın dostları ilan eder. Kur’an`da 750 yerde türevleriyle birlikte ilim kelimesi; okumak, düşünmek, ibret almak, akıl, hikmet, fikir, ayet vb. anlamlarda kullanılan kelimeler dikkate alındığında, Kur’an’daki yüzlerce ayetin ilimden bahsettiği görülür. İlim Yüce Allah’ ın “el Alim” sıfatının tecellisidir ve ilmin kaynağı Yüce Allah’tır.

 

Bilim, detaylı araştırmalarıyla ve ortaya çıkardığı bulgularla dinin de açıklayıcısıdır. Bilim insanlığı, yaratma sanatının delillerini göstererek; Allah’ın kudretini takdir etmelerine, O’na yönelmelerine vesile olur.

 

 

 

Okumak, ilmin elde ettiği verilerin nesilden nesille ulaşmasını sağlar ve bütün kitaplar tek bir kitabın iyi anlaşılması için okunur. İlim ve âlem aynı kökten gelen iki kelimedir, bilgi ve ilim yaklaşık aynı şeylerdir.

Medeniyetlerin oluşumunda rol oynayan en önemli etkenden biride “din” dir. Batı medeniyetinin temelinde Hıristiyanlık, Çin medeniyetinin temelinde Taoizm, Konfüçyanizm vardır. Antik Yunan medeniyeti pagan inancına ve İslam medeniyeti de Kur’an ve Sünnete dayanır.

İslam; bilginin elde edilmesini ibadetle eşdeğerde görür, ilim sahiplerini Allah’ın dostları ilan eder. Kur’an`da 750 yerde türevleriyle birlikte ilim kelimesi; okumak, düşünmek, ibret almak, akıl, hikmet, fikir, ayet vb. anlamlarda kullanılan kelimeler dikkate alındığında, Kur’an’daki yüzlerce ayetin ilimden bahsettiği görülür. İlim Yüce Allah’ ın “el Alim” sıfatının tecellisidir ve ilmin kaynağı Yüce Allah’tır. İnsanlar ilimce birbirlerinden farklıdır. Rabbimiz;

“Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri vardır.” (Yûsuf, 12/76) buyurur.

Fen bilimleriyle dinî ilimler veya sanatlar arasında ayrım yoktur. İslam alimleri de bu inceliği her zaman dikkate almışlar, şer’î ilimlerin yanında aklî ilimlere de yer vermişlerdir.

İslam medeniyeti ilim medeniyetidir. Ama ne yazık ki, bugün İslam dünyası olarak en büyük sorunlarımızdan biride ilimle hayat, dinle hayat arasındaki irtibatı doğru kuramama sıkıntısıdır. İlim, hikmet ve marifeti birleştirebilirsek o zaman sorunları halledebileceğiz.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

429. Sayı Eylül 2018