Sayı : 463   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

İslam Aleminden

Ahmet Varol

Lübnan Yeni Bir Krizin Eşiğinde mi?

  • 09 Aralık 2017
  • 1221 Görüntülenme
  • 420. Sayı / 2017 Aralık
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Ahmet Varol
Tüm Yazı ArşiviLübnan Başbakanı Sa'd El-Hariri istifa kararını kendi ülkesinde değil Suudi Arabistan ziyareti esnasında açıkladı. İstifasına gerekçe olarak Lübnan'da hayatının tehlikede olduğu, babasına düzenlendiği gibi kendisine de suikast düzenlenmesi ihtimalinin bulunduğu iddiasını gösterdi. Böyle bir gelişme çeşitli tereddütleri ve soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Çünkü Hariri'nin Suudi Arabistan'da baba mirası olarak devraldığı önemli yatırımlarının bulunduğu dolayısıyla bu ülkeyle sıkı ilişkilerinin olduğu biliniyor.

 

Lübnan'daki siyasi liderlerin ve yöneticilerin Hariri'nin istifasından rahatsız olmaları, onun istifasının Anayasaya göre gerçekleşmediğini, onu yine ülkenin başbakanı olarak görmeye devam ettiklerini söylemelerinin sebebi istifa yüzünden ülkede ortaya çıkması kuvvetle muhtemel hükümet krizinden korkmalarıydı.

 

Lübnan'ın Hassas Yapısı

Lübnan küçük bir devlet olmakla birlikte stratejik konumdadır. Bu konumunun yanı sıra aynı zamanda hassas bir yapıya sahiptir. Bu hassas yapısı çok farklı dinî ve etnik unsurları bünyesinde barındırmasından kaynaklanmaktadır. Bu hassas yapısından dolayı özellikle Lübnan'ın iyiliğini istemeyen fitne unsurlarının tahrikleri ve taktikleri neticesinde önemli ve uzun süren çatışmalara ve krizlere sahne olmuştur.

Lübnan'ın hassas yapısından dolayı ülkenin parlamentosu ve üst düzey yönetim makamları, örneğin, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve meclis başkanlığı farklı dinî ve etnik unsurlara tahsis edilmiştir. 120 üyeli parlamentoda altmış üyelik Müslümanlara 60 üyelik Hıristiyanlara tahsis edilmiştir. Müslümanlara verilen sandalyelerde 30 üyelik Sünnilere, 30 üyelik Şiilere ayrılmıştır. Şiilere verilen sandalyeler de Caferiler ile Dürziler arasında paylaştırılmıştır. Diğer taraftan Hıristiyanlara verilen altmış sandalye de Maruniler, Ermeniler, Arap Ortodokslar gibi farklı dinî ve etnik unsurlar arasında paylaştırılmıştır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

420. Sayı Aralık 2017