Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

İslam Aleminden

Ahmet Varol

Hamas - Fetih Uzlaşması

  • 08 Kasım 2017
  • 1202 Görüntülenme
  • 419. Sayı / 2017 Kasım
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Ahmet Varol
Tüm Yazı ArşiviHamas, Gazze'deki bu durumun son bulması ve Hamas ile Fetih arasında uzlaşma sağlanması için yeniden girişimlerde bulundu. Abbas yönetiminin sürekli problem haline getirdiği fakat normalde uzlaşı hükümetinin bu bölgeyle ilgili sorumluluklarını yerine getirmemesi sebebiyle oluşturulmuş olan İdarî Komite'yi feshettiğini açıkladı. Bu komitenin feshedilmesinin amacı uzlaşının önünde engel olarak gösterilen bir organın ortadan kaldırılması suretiyle uzlaşıya yanaşılması ve içerideki bölünmüşlüğün, parçalanmışlığın sona erdirilmesi için adım atılmasıydı.

 

Filistin'de bölünmüşlük döneminde yeniden ittifak sağlanması için birçok girişim oldu ve daha önce de muhtelif anlaşmalar imzalandı. Fakat maalesef Abbas yönetiminin uygulama aşamasında siyonist işgal rejiminin istekleri doğrultusunda bazı zorluklar çıkarması sebebiyle netice alınamadı. Kahire'de imzalanan anlaşmanın başarılı olması da Abbas yönetiminin sergileyeceği tavra bağlıdır.

 

Seçim Sonrası Başlayan Bölünme

Filistin'de 2005'in sonuna doğru dört aşamalı bir şekilde yerel seçimler, 25 Ocak 2006 tarihinde de parlamento seçimleri gerçekleştirildi. Bu seçimlerde Filistin İslâmî Direniş Hareketi (Hamas) adayları halkın büyük bir desteğine mazhar oldu. Bu destek neticesinde Hamas, parlamentoda hükümeti kurmaya yetecek çoğunluğu aşan miktarda sandalye elde etti. Bu çoğunluğa rağmen Hamas yine de Filistin içinde bir ittifak ve işbirliğinin sağlanması için Fetih örgütüyle ortak bir hükümet oluşturmak için girişimlerde bulundu. Fakat tüm çabalara rağmen Fetih örgütü ABD ve İsrail'in de teşvik ve baskılarının etkisinde kalarak hükümete girmemeyi, muhalefette kalmayı tercih etti.

Fetih örgütü sadece siyasi bir muhalefet yapmakla yetinseydi yine sorun olmayacak Hamas hükümeti yoluna devam etme imkânı bulabilecekti. Ama öyle yapmadı. Hükümeti devretmeden önce parlamentoda bazı son dakika değişiklikleri yaparak güvenlikle ilgili kurumlar başta olmak üzere birçok önemli kurumu hükümete bağlı bakanlıklardan alarak doğrudan başkanlığa bağladı. Başkanlık görevini ise Fetih örgütünün lideri Mahmud Abbas yapıyordu ve o da kendisine bağlanan organları Hamas hükümetinin başarısını engellemek amacıyla devreye soktu. Bu kurumlar başbakandan emir almadıklarını iddia ederek resmi görevlerini yapmıyor, işleri sürekli aksatıyorlardı. Özellikle güvenlik ve istihbarat organları sadece işleri aksatmakla yetinmiyor aynı zamanda hükümetin çalışmalarını zorlaştırmak için fiili engeller çıkarıyorlardı.

Güvenlik organlarının o zamanki Hamas hükümetinin başbakanı İsmail Heniyye'nin bir yurt dışı seyahati dönüşü kapıda koruma görevlilerine saldırmaları ve bir koruma görevlisini öldürmeleri bazılarını da yaralamaları artık bağların tamamen kopmasına neden oldu. Hamas hükümeti başkanlığa bağlı tüm güvenlik ve istihbarat organlarında çalışan elemanlara üç gün içinde silahlarını teslim ederek görevlerini bırakmaları talimatı verdi. Bu talimat üzerine söz konusu birimlerdeki elemanların yarısı getirip silahlarını teslim etti. Teslim etmeyenlere karşı da hükümet güç kullandı ve yaklaşık üç gün süren çatışmalar oldu. Bu üç günlük süre içinde başkanlığa bağlı güvenlik ve istihbarat birimlerinin tamamı tahliye edildi.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

419. Sayı Kasım 2017