Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Yaşama(ya) Dair

Kadir Demirlenk

Hayatı Tedbir ve Tevekkül Dengesinde Yaşamak

  • 07 Eylül 2020
  • 128 Görüntülenme
  • 453. Sayı / 2020 EylülTevekkül, kişinin kendisine ve işine Allah'ı vekil tutmasıdır. Tevekkül, bu anlamda sonuca baştan rıza göstermesinin, razı olmanın, teslim olmanın da bir başka ifadesidir. Tedbir ve Tevekkül, Kur'an'da imanla ilintili, iman ehlinin ameli olarak ta ifade edilmektedir.

 

 

Müminlerin yapacakları işlerle ilgili olarak, kul bazında yapılması gerekenlerle ilgili her türlü tedbiri almaları, hazırlıklarını ve planlamalarını ona göre yapmaları gerekmektedir. Ancak bu tedbirlerin yalnızca kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek olduğunu bilmeli sonucun Allah'ın takdir ve dilemesi ile gerçekleştiğini aklından çıkarmamalıdır.

 

 

 

Allah insanı en üstün vasıflarla yaratmış, ona yol gösterici olarak akıl ve vahiy gibi iki büyük nimet vermiş, peygamberler örnekliğinde de dünya hayatını nasıl yaşaması gerektiğini öğretmiştir. Kâinata belli bir düzen koymuş bu düzeni de "sünnetullah" ve "Külli İrade" çerçevesinde devam ettirmektedir. Külli irade içinde insana cüzi iradeyi vermiş sebeplere sarılarak, Yüce yaratıcıya teslim olarak, tedbir ve tevekkül çerçevesinde yaşamayı da kullarından istemiştir. Rabbimiz, Kur'an'da bu şekilde yaşamayı Peygamberlere ve bizlere öğütlemiş, Hz Peygamber (sav) de bütün hayatı boyunca tedbir ve tevekkül ölçüsünde bir yaşam sürmüştür. Dinî bir terim olarak tevekkül “bir kimsenin kendini Allah’a teslim etmesi, rızkında ve işlerinde Allah’ı kefil bilip sadece O’na güvenmesi”(DİA) şeklinde tanımlanmaktadır. Tedbir "düşünmek, işin sonunu düşünerek gereği gibi davranmak, iyi yönetmek” (DİA) anlamlarına gelir.

Tevekkül, kişinin kendisine ve işine Allah'ı vekil tutmasıdır. Tevekkül, bu anlamda sonuca baştan rıza göstermesinin, razı olmanın, teslim olmanın da bir başka ifadesidir. Tedbir ve Tevekkül, Kur'an'da imanla ilintili, iman ehlinin ameli olarak ta ifade edilmektedir.

"Müminler, ancak o kimselerdir ki Allah anılınca kalpleri ürperir, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda o ayetler onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler" (Enfal, 8/2)

"Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın." (Nisa, 4/71), "Allah’ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz, ama Allah’ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere, onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. " (Enfal, 8/60)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

453. Sayı Eylül 2020