Sayı : 451   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Misafir Kalem

Mehmet Yardımcı

Yaşanan Buhranlar ve Müslüman'ın Tavrı

  • 08 Mayıs 2020
  • 116 Görüntülenme
  • 449. Sayı / 2020 Mayıs
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Mehmet Yardımcı
Tüm Yazı Arşiviİslam dünyası, yaşanan ve yaşanmakta olan buhranlardan kurtulmak için en küçük meselesinden, en büyük meselesine varıncaya kadar fikir ayrılıklarından vazgeçerek, ittifak sağlamalıdır. Bütün bunların neticesinde ümmet olarak Müslümanların dertlerini çözebilecek bir mekanizmaya da sahip olacağız. Eğer bir dönem dünyada Müslümanların şerefi, haysiyeti, onuru korunmuş ise unutmamak lâzımdır ki, o zaman dünya Müslümanlarının büyük çoğunluğunun birlik ve beraberliği söz konusu idi.

Yeni adıyla kriz denilen buhran, insanlık tarihinde bugüne kadar devam eden ve gelecekte de devam edecek olan bir durumdur. Buhran; İnsanların iç ve dış dünyalarında meydana gelen ve karşısında acze düştükleri sorunlardır. Bu durumda insanlarda ve toplumlarda düşünceler donar, ortalık sessizleşir.

Hz. Peygamber (sav)’in vefatından sonra da ümmet arasında sık sık buhran yaşanmıştır. Yaşanılan bu buhran, kriz sebebi ile Müslümanlar gün gelmiş küfür üzerinde olan hâkimiyetlerini kaybetmiş, gün gelmiş toprak ve servet varlıklarını bile küfrün eline kaptırmıştır.

Mesela, Peygamberimizin vefatından sonra İslamiyet’ten dönen mürtetlerin hali. Müslümanlar için bu hadise, bu kriz, bir buhrandı.

Üçüncü Halife Hz. Osman (ra)’ın öldürülmesi. İki kıymetli sahabe olan Hz. Ali ile Muaviye (ra) arasındaki savaşlar, büyük bir kriz, Müslümanlar için büyük bir buhrandı.

Tarih sahnesinde ömrü oldukça uzun geçen haçlı savaşları, ardından Moğol istilası. Bir benzerini tarihin tespitten aciz kalacağı bu korkunç tahribatlar Müslümanlar için büyük bir buhran, bir kriz mahiyeti taşıyordu.

Endülüs felaketi, evet eşine az rastlanan bu felaket muazzam bir krizdi. Ardından Osmanlı Devleti zamanında İslam topraklarının en geniş alana yayıldığı ve birlik ve kardeşliğin zirve yaptığı dönemler yaşanmıştır. Ancak Osmanlının yıkılışı ile İslam topraklarının parçalara ayrılması ve birlik- beraberliğin bozulması çok büyük bir krizdi.

Yakın tarihimizde ve günümüzde Müslümanların yaşadığı krizler, buhranlar tarihte yaşanılan krizlerden ve buhranlar çok farklı da değildir.

Günümüzde meydana gelen krizlerin yansıması, dünyanın ve Müslümanların gündemini belirlemeye devam ediyor ve uzun bir süre daha devam edecek gibi. Tarihsel süreçte İslam medeniyeti dünya tarihinde önemli ve belirleyici bir konumda yer almıştır. Ancak Dünyanın modern normlara göre yeniden tanımlanması ve Batının Ortadoğu üzerinde askeri ve ekonomik planları Müslümanlar için yeni krizler ortaya çıkartmıştır.

En yeni süreçte yaşadığımız Filistin'in İsrail tarafından sürekli bombalanması ve Filistin topraklarının ve Kudüs’ün işgal altında tutulması, Bosna Hersek, Kosova, Irak’ta yüz binlerce Müslüman’ın öldürülmesi, Çin’in Türkmenlere zulmü… Daha ne krizlerimiz, ne buhranlarımız var.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

449. Sayı Mayıs 2020