Sayı : 463   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Kardeş Ayetler

Prof. Dr. Ali Akpınar

Kalem ve Hokka Aşkına ! Kalemşorün Sorumluluğu

  • 08 Nisan 2020
  • 632 Görüntülenme
  • 448. Sayı / 2020 NİsanGerçekten yazı önemlidir, yazı malzemeleri de o kadar önemlidir. İnsanlık tarihinde yazının ayrı bir yeri vardır. Yazı sayesinde doğru bilgiler, değişmeden, unutulmadan, tahrife uğramadan sonraki kuşaklara aktarılabilmiştir. İnsanlık, önceki kuşaklardan devraldığı yazılı birikimi değerlendirerek ve onları geliştirerek çok büyük ve önemli buluşlara imza atabilmiştir. Diğer kutsal kitapların aksine son ilahî kitabın değişmeden, indiği gibi orijinal haliyle günümüze gelmesi de yazı sayesinde olmuştur.

 

Yazı malzemesine ve yazılanlara yemin edilmekle yazar/kalemşor olmanın sorumluluğuna da dikkat çekilmiştir. Zira yazarlar, yazdıklarından sorumludurlar. Eli kalem tutan kalemşorlar tıpkı silahşorlar gibi, doğruyu, güzeli, faydalı olanı yazarak tarihe not düşmelidirler. Boş anlamsız ve faydasız şeyleri, yalan yanlış ve zararlı şeyleri yazanlar yazdıklarından ve yazdıklarıyla yaptıkları tahribatlardan sorumludurlar.

 

 

İniş sırasına göre Kur’an surelerini sıralayanlar ilk sırada Fatiha suresini ikinci sırada da Kalem suresini gösterirler. Alak suresinin ilk beş ayeti ilk inen vahiydir, ancak surenin kalan kısmı daha sonra indiği için Alak suresi beşinci sıraya yerleştirilmiştir.

Fatiha suresinin Kur’ân’ın önsözü, anası, açılışı olması bakımından ilk sırada olması anlamlıdır. Bunun yanında kaleme yeminle başlayan Kalem suresinin de ilk inen vahiy cümlesinden olması oldukça manidardır. Yüce Rabbimiz, Rasülüne indirdiği ilk ayetlerde “Oku, Yaradan Rabbinin adıyla… Oku, Rabbin kerem sahibidir. O, kalemle öğretti…” (Alak, 96/ 1-4) buyurmuştur. Çoğu okuma yazma bilmeyen ümmî bir kavme ve ümmî bir Peygambere ilk emrin bu şekilde gelmesi ve okuma yazmaya bu kadar önem verilmesi çok anlamlıdır. Zira kişi neye nasıl inanacağını okuyup öğrenecek ki doğru bir inanca sahip olsun. Kime nasıl ibadet edeceğini okuyup öğrenecek ki sahih bir ibadeti yapabilsin. Neyin faydalı ve zararlı olduğunu okuyup öğrenecek ki faydalı olanları işlesin, Zaralı olanlardan uzak dursun. Onun için okumak önemlidir, okuyup öğrendiklerini yazmak da bir o kadar gereklidir. Çünkü söz uçar, yazı kalır. İlim sadırlarda değil, satırlardadır.” Onun için Peygamberimiz, “Yüce Allah’ın yarattığı ilk şey kalemdir” buyurmuştur. İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem’e okuması için ilk kitap/sayfalar halinde verilmiştir. Okuma yazma ilk insanla başlamıştır. Peygamberler ya doğrudan kendilerine indirilen yahut da daha önceki peygamberlere indirilen ilahî kitapları okuyarak insanlığı doğru yola davet etmişlerdir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

448. Sayı Nİsan 2020