Sayı : 462   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Siyer'i Nebi

Muhammed Emin Yıldırım

Kavramlar Çerçevesinde Beslenme Ahlakı

  • 06 Şubat 2020
  • 679 Görüntülenme
  • 446. Sayı / 2020 ŞubatHelal gıdayı aramak her Müslümanın üzerine vaciptir. “Helâl talebi, her Müslüman üzerine vaciptir.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, 10/74;Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 4/5) Helal gıdayı elde etmeyi umursamamak manevi helakin sebebidir. “Öyle bir devir gelecek ki, insanoğlu, aldığı şeyin helâlden mi, haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak.” (Buhârî, “Büyû”, 7)

 

Hars/Ekin kazançlı bir alan olduğu için insanda müthiş bir hırs oluşturuyor.

Nesil/Soy önemli bir alan olduğu için zalimlerde müthiş bir iştah kabartıyor.

“Allah onu (şeytanı) lânetlemiş; o da: Yemin ederim ki, kullarından belli bir pay edineceğim! demişti. Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar (putlar için nişanlayacaklar), şüphesiz onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler! demişti. Kim Allah’ı bırakır da şeytanı dost edinirse, elbette apaçık bir ziyana düşmüştür.” (Nisa, 4/118, 119)

Bu ayette Şeytan’ın verdiği 4 önemli mesaj:

1. İnsanoğlunu doğru yoldan saptıracağım.

2. İnsanoğlunu boş kuruntulara, vesveselere ve yalancı gündemlere mahkûm edeceğim.

3. İnsanoğlunu hakikati tam anlamı ile elde etmemeleri için inanç ve akide meselesinde sahte kutsallıklarla uğraştıracağım.

4. İnsanoğlunu kendisinin ve varlığın fıtratını bozmaya zorlayacağım.

Şeytan ve yandaşları ifsat ve imha etmeye çalışacaklar, Allah’ın has kulları ise ihya ve inşa etmeye uğraşacaklar.

Kur’an’ı Kerim’de, beslenme konusu ile alakalı 8 kavram vardır:

1. Helal-Haram

2. Tayyib-Habis

3. İtaat-Fısk

4. Tahir-Rics

Helal: Meşruluk

Haram: Yasaklılık

Tayyib: Hoşluk

Habis: Çirkinlik

İtaat: Uyumluluk

Fısk: Aykırılık

Tahir: Temizlik

Rics: Pislik

Müştebihat: Şüpheli şeyler

Helal: Helal kelimesi çeşitli türevleriyle Kur’an-ı Kerim’de elli yerde geçmektedir.

Bir şeyin helal olup olmadığı nereden anlaşılır? Bunun üç temel yolu vardır:

1. Kur’an ve Sünnet’te o şeyin helâl kılındığının açıkça bildirilmesi

Ehl-i Kitab’ın kestiğinin ve yemeğinin helâl olduğu (Bkz.Mâide, 5/5)

Deniz avının helâl kılındığı (Bkz.Mâide 5/96)

2. Kur’an ve Sünnet’te bir şeyin yapılmasında bir günah ve sakıncanın bulunmadığının bildirilmesi

Mesela Bakara 2/173 ayette haram kılınan yiyecekler sayıldıktan sonra zaruret halinde bunlardan zarureti giderecek ölçüde yenmesinde günah olmadığı bildirilmiştir.

3. Kur’an ve Sünnet’te bir şeyin haram olduğuna dair açıkça bir beyanın bulunmaması

“Eşyada aslolan ibahadır/mübahlıktır.”

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

446. Sayı Şubat 2020