Sayı : 453   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Başyazı

Abdullah Büyük

Üç Ayların Anlamını Doğru Anlayalım

  • 04 Nisan 2017
  • 1554 Görüntülenme
  • 412. Sayı / 2017 NİsanAllah’ın ayı olan Recep ayı, Allah’ı tanımamız, O’na yaklaşmamız için yapmamız gerekenlerin gözden geçirilmesi gereken bir aydır. Yani Recep ayında sürdüre geldiğimiz adetleri devam ettirelim fakat bunun yanında bu ayda neler yapmamız gerektiğini, bu ayın niçin Allah’ın ayı olarak nitelendirildiğini, Allah’ın bu ayda bizlerden ne beklediğini, yine bu ayın kulu rahmetle kuşatan büyük bir nimet olduğunu da bilelim.

 

Allah-insan irtibatı kulun kalbinde ve kalbinin hâkimiyeti altında olan organlarında da kendini gösterecek olan, yani aslında kul tarafından somutlaştırılabilecek bir münasebettir. Allah’ın insan ile ilişki kurmasının alameti vahiydir. İnsanın Allah ile ilişki kurmasının alameti ise ibadettir. Yani çift taraflı olan bu ilişkide Allah’tan vahiy, kullardan ise ibadet beklenmelidir.

 

 

İnsanın Allah ile olan irtibatının ekseni O’na kayıtsız şartsız teslimiyettir. Efendimiz (sav) ile olan irtibatın ekseni ise O’nu sevmek ve O’na itaat etmektir. Bu irtibatlarda yaşanacak herhangi bir kayma ve inhiraf, ilişkilerin bozulmasına sebebiyet verir.

 

 

Halkımızın dilinde “Üç Aylar” olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayının ilki olan Recep ayına girmiş bulunuyoruz. Yüce Allah, bazı geceleri, diğer bazı gecelere, bazı mekânları, diğer bazı mekânlara ve bazı zamanları da diğer bazı zamanlara üstün kılmıştır. Bunları iyi değerlendirmek zorundayız. Ülkemizde meşhur olmuş fakat sahabe döneminde rastlamadığımız “üç aylar” kavramına karşı çıkıp onu hurafeler cümlesinden addetmemek gerekir. Öncelikle üç ayların girmesiyle yerine getirilen ve adet haline gelmiş güzelliklerin farkına varmalıyız. Konya ilimizde bu mübarek günleri bütün çocuklara sevdiren, onlara pek çok sohbet ve konuşmayla anlatılamayacak kadar Recep ayını anlatan şivrilik geleneğine ve halkımızın üç aylara nasıl ilgi gösterdiğine bakmamız gerekmektedir. Peygamberimiz (sav) zamanında “üç aylar” kavramı yoktu. Efendimiz zamanında yoktur diyerek insanların kafasını karıştırmaktansa, halk bu kavramı sahiplendiğinden ve neticeleri çok iyi olduğundan galat da olsa fasih olana tercih edilmelidir.

 

RECEP AYININ ÖNEMİ VE BU AYDA ÜZERİMİZE DÜŞEN VAZİFELER

 

Recep ayının temel özelliklerinden biri Müslüman’ı Rabbine hazırlaması, Allah kul irtibatını sağlamlaştırmasıdır. Kur’an okumak, oruç tutmak, namaz kılmak, tövbe-istiğfarlar ve diğer ibadetler de pek tabi bu işlevi görmektedir. Ancak Recep ayında bunların hepsinin ayrıca ele alınması bize kazanım sağlayacaktır. Her Müslüman bu mübarek ayda namazdan oruca kadar her ibadetinin muhasebesini yapmalı, kulluk hayatını sathîlikten kurtarmalı ve böylece imanının zayi olması tehlikesinin de önüne geçmelidir. Zira bir Müslüman imanını dinî ölçüler içinde yaşamazsa, o imanın zayi olması tehlikesi başlamış demektir. Bunu engellemek için yapacağımız şey, bütün amellerimizin ifasında yüzeysellikten kurtulmaktır. Yani söylediğimiz bir Allah lafzının dahi ibadet kategorisine girdiğinin farkına varıp, ibadetleri adetlere kurban etmemektir. Recep ayında Rabbimiz ile irtibatımızı kuvvetlendirmek için yapacağımız her şeyin de ibadet olarak değer bulacağını bilmeliyiz. Bu nedenle Kur’an okuyarak Rabbine yaklaşacağının farkında olan bir Müslüman bu işi ciddiye almalı, Allah’ın kelamına duyulan iştiyakın O’na olan sevginin bir alameti olduğunun bilincinde olmalıdır. Zira Allah ile olan bağımız kuvvetlendikçe, O’nun mesajına olan imanımızda aynı oranda kuvvetlenecektir. Neticesinde ise mü’min, Kur’an’dan uzak kaldığında bu eksikliği hayatında hissedecek ve bu uzaklığın tövbe ve istiğfarı gerektiren bir vebal olduğunun farkında olacaktır. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı Ramazan ayına bir hazırlık mesabesinde olan Recep ayını iyi değerlendirmek gerekmektedir. Allah’ı tanımak, bağımızı kuvvetlendirmek için esma-i hünsanın her birinin bir basamak olduğunu hassaten bu ayda sık sık hatırlamalıyız. Yine Rabbimizi tanımak için bilmemiz elzem olan Zatî ve subutî sıfatların anlaşılması da Recep ayında yapmamız gerekenler arasındadır. O halde Allah’ın ayı olan Recep ayı, Allah’ı tanımamız, O’na yaklaşmamız için yapmamız gerekenlerin gözden geçirilmesi gereken bir aydır. Yani Recep ayında sürdüre geldiğimiz adetleri devam ettirelim fakat bunun yanın da bu ayda neler yapmamız gerektiğini, bu ayın niçin Allah’ın ayı olarak nitelendirildiğini, Allah’ın bu ayda bizlerden ne beklediğini, yine bu ayın kulu rahmetle kuşatan büyük bir nimet olduğunu da bilelim.

Nasıl ki sevdiğimiz, tanıdığımız yazarların kitaplarını daha çok okuyorsak, hayatımızı inşa edecek olan kitabı da sahibini tanıdığımız ölçüde severek ve istifade ederek okuyabiliriz. O halde Rabbimizi tanımadan kitabıyla hayatımızı inşa edemeyiz. Kul bunu başardığı ve Rabbiyle olan ilişkisini gözden geçirip kuvvetlendirdiği zaman ise hep özlenen ve beklenen muttaki, muhsin, muhlis, mücahit özelliklerini kazanacaktır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

412. Sayı Nİsan 2017