Sayı : 453   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Kardeş Ayetler

Prof. Dr. Ali Akpınar

|||. Ayet: Aile Ayeti

  • 06 Temmuz 2018
  • 1170 Görüntülenme
  • 427. Sayı / 2018 TemmuzYüce Allah’ın bir ayeti olan aile, Kur’an ilkelerine göre Allah’ın emri ve Peygamberin kavliyle kurulur. Aile bu sağlam temelle kurulur ve bu ilkelere göre varlığını sürdürürse, aile hayatı cennet olur. Cennet huzur ve mutluluk diyarıdır. Bu ilkelere göre varlığını sürdüren aile de huzur ve mutluluk yuvası olur.

 

Aile fertleri sorumluluklarını bilmeli ve yerine getirmelidir. Her fert kendi vazifesini yerine getirirse, diğerinin hakkını ödemiş olur. Kadın sorumluluklarını yerine getirirse koca hakkını almış olur; koca sorumluluklarını yerine getirirse kadın hakkını almış olur. Sorumluluğunu yerine getirmeyen başkasının hakkını gasp etmiş olur. Onun için İslam ailesi, sorumluluk temeli üzere kurulur. Ailede fertlere düşen öncelikle sorumluluklarını yerine getirmektir. Haklar, sorumlulukların yerine getirilmesiyle hak edilir.

 

 

“Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun ayetlerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.” (Rûm, 30/21)

İnsanlığın hayatı cennette aile ile başlamıştır. Hz. Âdem, cennette eşi ile birlikte yaşadı. Onlar, insanlığın ilk çekirdek ailesi olarak cennet nimetlerinden istifade etmişler, yasağı birlikte çiğnemişler, sonunda birlikte dünyaya indirilmişler, birlikte tevbe etmişler ve tevbeleri birlikte kabul edilmiştir. Onların dünya hayatı aile olarak devam etmiştir.

Aile hayatı, cennette de devam edecek olan bir kurumdur. Cennette kurulan ve cennette de devam edecek olan bir kurum. Konuyla ilgili olarak Kur’an’da şöyle buyrulur:

“O yurt Adn cennetleridir; oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır.” (Ra’d, 13/23)Onlar ve eşleri, cennette gölgeler altında tahtlara kurulurlar.” (Yâsîn, 36/56) Ey ayetlerimize inanan ve müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz, ağırlanmış olarak cennete giriniz!” (Zuhruf , 43/68-70)

Yüce Allah’ın bir ayeti olan aile, Kur’an ilkelerine göre Allah’ın emri ve Peygamberin kavliyle kurulur. Aile bu sağlam temelle kurulur ve bu ilkelere göre varlığını sürdürürse, aile hayatı cennet olur. Cennet huzur ve mutluluk diyarıdır. Bu ilkelere göre varlığını sürdüren aile de huzur ve mutluluk yuvası olur. Bugün kimi aile yuvaları adeta birer zindana ve cehenneme dönüyorsa bunun sebebi, o ailelerin sağlam temele dayanmayışı yahut bu ilke doğrultusunda varlığını sürdüremeyişidir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

427. Sayı Temmuz 2018