Sayı : 439   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Satırdan Sadra

Adil Akkoyunlu

Eğitimsiz Bırakarak "Çocuklarınızı Öldürmeyin"

  • 06 Temmuz 2018
  • 409 Görüntülenme
  • 427. Sayı / 2018 Temmuz
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Adil Akkoyunlu
Tüm Yazı ArşiviÇocuk eğitimine çok küçük yaşlarda başlamalıyız. Çocuğa ilk öğreteceğimiz söz de : “Lâ ilâhe illallah.” olmalıdır. (Bkz. İbniKayyim el Cevziyye s. 158; İbniMahled, s. 142) Çocuk, bu pencereden bakmalıdır dünyaya ve bütün kâinata. Bu şuurla yürümelidir hayat yolunda. Bütün hayatı, bu söz ile mayalanmalıdır.

 

 

 

Allah, emanetlerine ihanet edenleri sevmez. Çocuklarımızı emanet olarak korumak demek; onları sadece güzel bir şekilde yedirmek, içirmek ve giydirmek değildir elbet. Daha önemlisi; onları iyi bir şekilde eğitmektir. Güzel ahlak sahibi yapmaktır. Biz öldükten sonra amel defterimizin açılıp sevap yazılmasına vesile olacak salih evlatlar olarak yetiştirmektir.

 

 

 

Çocukların bedenlerini öldürenler, onların sadece dünya hayatlarını mahvederler. Ruhlarını öldürenler, hem dünyalarını hem de ahiretlerini mahvederler.

İnsanı dirilten, canlandıran, insanlığının farkına vardıran; insanın, insanca yaşamasını sağlayan eğitimden başka nedir ki?

Kulları eğitilsin de, insanca yaşasınlar diye Yüce Yaratıcımız, kitap ve peygamber gönderdi.

Kitapların da, elçilerin de, görevleri; eğitmek öğretmek ve doğru yolu göstermek değil midir?

Eğitilmeyi kabul etmeyen, eğitilmeyen insan; ölü insandır. Bu nedenle Rabbimiz (cc):Sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönmüş kaçarken, sağırlara da çağrıyı işittiremezsin. Ve sen, kör(ler)i, düştükleri sapıklıklardan çıkarıp (Allah’ın belirlediği doğru) yola getirecek değilsin.” (Neml, 27/ 80,81; Fatır, 35/ 22; Rum, 30/52, 53)

“Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.” (Nahl, 16/21)

“Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkmayan kimse gibi olur mu?” (Enam, 6/122) buyuruyor.

Allah yolunda öldürülenlere ise Rabbimiz; “Ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz anlayamazsınız.” (Bakara, 2/154) diyor.

Böylece Allah Teâlâ, ölü ve diri kelimelerine farklı bir anlam yüklüyor.

Eğitimden kasıt; kuşkusuz, Allah’ın ve insanların hoşuna gitmeyecek şeyleri öğretmek değildir. Faydalı bilgi ve ilim öğretmektir.

“Şüphesiz Kur’an, gerçek kesin ilmin ta kendisidir.” (Hakka, 69/48-52)

“Kitap'ta Biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık; onlar sonra Rableri katında toplanacaklardır.” (Enam, 6/38 Bkz. Nahl, 16/89)

Gerçek ilim, Rabbimizin vahiyle bize bildirdiği ilimdir.

Kur’an, aklı, gönlü, tefekkürü, feraseti besler, uyarır, diriltir, rehberlik eder. Kur’an, diriliş kitabıdır.

Ölüleri dirilten; dirileri uyaran bir kitaptır Kur’an.

“(Bu Kur’an Muhammed’e verildi) ki, diri olanları uyarsın.” (Yasin, 36/70) buyuruyor Rabbimiz.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

427. Sayı Temmuz 2018