Sayı : 455   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Hedef Noktası

Ramazan Kayacık

Hakkını Aramayan Halklar, Başındakini Zalim Yaparlar

  • 08 Haziran 2017
  • 1274 Görüntülenme
  • 414. Sayı / 2017 Haziran
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Ramazan Kayacık
Tüm Yazı ArşiviToplumlar, güçsüzlerin haklarına sahip çıktıkları ölçüde yücelme ve yükselme şansına sahiptirler. Adaletsiz, haksız tutumlar toplumsal değerlerin çürümesine yol açar. Haklının yanında değil de güçlünün yanında yer almayı kabul eden toplumlar huzur yüzü göremezler.

 

Tarih, milyonlarca insanı mahva sürükleyen zalimlerin zulümlerine şahitlik etti. Zalimler zulümlerini kendi hazırladıkları yasalara uygun olarak gerçekleştirdiler. Zaman zaman ülkemizi sarsan askeri darbelerin ardından hapislere doldurulan on binlerce insan yasalara göre yargılandı, verilen hapis ve idam cezaları yasalara dayandırıldı.

 

Kısacası, bir ülkede geçerli olan hukukun o ülkedeki hâkim sınıfın ideolojisinin bir yansıması olmamalı, insanlar böyle bir hukuka saygı duymaya zorlanmamalı. Hukuka saygı, asla toplumları kasıp kavuran haksızlıklar karşısında boyun eğmek, sus pus olmak değildir.

 

Yöneticilerin adil olması tebaanın da adil davranmasına neden olur. Adalet bir anlamda denklik demektir ve herkese eşit uygulanınca gerçekleşir.

Yolunu takip etmeye ve yaşamaya çalıştığımız Yüce İslam dininin temelinde adalet, doğruluk ve ölçülü insan olmak gibi kavramlar yer alır. Hak ve hukuk mefhumları kişileri alakadar ettiği kadar toplum yapılarıyla da doğrudan ilgilidir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

414. Sayı Haziran 2017