Sayı : 467   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Başyazı

Abdullah Büyük

Dünyevileşmenin Panzehiri İbadet ve Hilafettir.

  • 08 Haziran 2017
  • 1842 Görüntülenme
  • 414. Sayı / 2017 Haziran
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Abdullah Büyük
Tüm Yazı ArşiviModern dünyanın Müslümanları günah ve ahlaki kokuşma karşısında duyarsız ve edilgen bir şahsiyet haline geldiler. Yüce Yaratıcının insan için çizdiği sınırların çiğnenmesinin Müslüman şahsiyetler tarafından dahi basite alınması hassasiyetlerimizin kaybolduğunun en büyük delilidir. Haramların aleni reklamı şahsiyetimizde ciddi erozyonlara sebep olmuştur. Şunu unutmayalım ki yaşanmakta olan ahlaki bozulma ve kokuşma mutlaka bireysel ve toplumsal anlamda bizleri de etkilemiştir.

 

 

Cennete layık bir kul olma mücadelesi içinde yaşamamız gerekiyor. Bu mücadele ise ibadet ve hilafetten geçer. İbadetle beynimiz, gönlümüz ve bedenimizle kul olduğumuzun farkına varmak, hilafetle de evimizden yeryüzünün tamamına kadar düzeni, intizamı sağlamak ve neticede yaratılış gayemizi yerine getirmek…

 

 

 

İbadet ve hilafet sorumluluğunu hayatında canlı tutan bir Müslüman için merhamet, karşısındaki insanın eksikliklerini tamamlamaktır. Birbirlerinin eksik ve noksanlıklarını tamamlamak mücadelesinde olan Müslüman toplum, otomatikman toplumsal barışı sağlamış olur. Ve böyle bir toplumun sırtının yere gelmesi mümkün değildir.

 

İnsan, Allah’ın varlık sahnesine çıkarmış olduğu en değerli varlıktır. Kur’an bu durumu insanın en güzel şekilde (ahsen-i takvim) ve eşref-i mahlûkat olarak yaratıldığını ifade ederek vurgular. Bu yaratılışın ardından akıl, irade ve vicdan nimetleriyle donatılan insan, tekâmül yolculuğunun başlangıcına bırakılmıştır. Bu yolculuk, beşerin insan olma yolculuğudur. Bu yolda yürüyenler, birey olmaktan şahsiyet olmaya doğru yükselişe geçerler. Âlemlerin Terbiyecisi olan Rabbimiz, insana bu yolculuğunda rehberlik etmesi için vahiyler indirmiş ve Rahmet Elçileri olan Peygamberlerini göndermiştir. Bu durum, Allah’ın insana vermiş olduğu değerin bir neticesidir. Rabbimiz en güzel şekilde yaratmış olduğu insanın kendisine verilen değeri korumasını beklemektedir. Bu bağlamda bütün ibadetlerin amaçlarından biri de insan şahsiyetini korumaktır.

Sekülerizm, Allah’ın insana vermiş olduğu değerin zıddına insanı değersizleştirmek için mücadele eden ideolojidir. Bu ideolojinin amacı, temel insani değerlerin dibe vurduğu, günahların normalleştiği, insanın beşer haline geldiği bir hayat tarzını yaşanılır kılmaktır. Böylece insan, hazları için yaşayan, hayatının anlam ve amacını unutmuş bir varlık haline gelecektir. İnsanı bu şekilde değersizleştirme, onun şahsiyetini erozyona uğratma çalışmaları insanlıkla yaşıttır. Kur’an, İsrailoğullarının yahudileşme sürecini bu tehlikeye dikkat çekmek için uzun uzun anlatmıştır. Malumunuz olduğu üzere İsrailoğulları dünyevileşerek Allah’ın kendilerine vermiş olduğu değeri kaybetmişler ve yahudileşmişlerdir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

414. Sayı Haziran 2017