Sayı : 453   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Esma-ül Hüsna

Adem Karataş

Eş Şekür

  • 07 Ağustos 2020
  • 62 Görüntülenme
  • 452. Sayı / 2020 AğustosEş-Şekûr; Kullarına, yaptıkları ibadetlerinin karşılığı olarak çok mükâfat ve nimet veren, az veya çok her itaati ödüllendiren, çok ve devamlı nimet ihsan edendir. Kendi rızası için yapılan iyi işleri daha ziyadesiyle karşılayan. Şükredene nimetlerini artırarak veren. Az amele çok sevap veren. Daima şükre lâyık olandır. Kulun yaptığı ameli en güzeliyle değerlendiren, kesintisiz ve bol olarak veren, kullarını övüp onların derecelerini yükselten, kulunun mükâfatını çokça artırandır.

 

Hamd, Allah’ın verdiği tüm nimetlere dilimizle şükretmek, teşekkür etmektir. Şükür ise, Allah’ın verdiği tüm nimetlere hayatımızla, yaşam tarzımızla şükretmek, O’nun nimetlerini istediği ve razı olacağı şekilde kullanmaktır.

 

 

اَلشَّكُورُ

EŞ-ŞEKÛR: “Nimet vereni bilip onu düşünmek ve övmek, teşekkür etmek; işin, amelin, çalışmanın karşılığını vermek, dolu olmak, cömert olmak anlamındaki “ş-k-r” kökünden türeyen “Eş-Şâkir”, nimet verene, iyilik yapana teşekkür eden; çalışanı ödüllendiren demektir. “Eş-Şekûr” ise “Eş-Şâkir” kelimesinin mübalağa ve süreklilik ifade eden şeklidir.” (Esma-i Hüsna, Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ, s.268)

El-Halîmî (ra) der ki: “Şâkir, kendisine itaat edeni metheden, öven ve ona, nimetten çok sevap verendir. Şekûr ise, şükrü devam eden ve büyük-küçük ibadet ayırımı yapmaksızın şükrü bütün itaat edenleri kapsayandır.” (El-Esmâ ve’s-Sıfat, Beyhakî, s.70 – Esma-ül Hüsnâ, Heyet, s.203)

Eş-Şekûr; “Nimetin bilinmesi, açığa vurulması, hatırlamak ve unutmamak anlamına gelir. Bu bağlamda şükür, nimeti düşünmek ve nimeti vereni takdir etmek demektir. (Müfredât, Rağıb el-Isfehânî, s.389 - Allah’ın Güzel İsimleri Esmâü’l-Hüsnâ, Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, s.171)

Eş-Şekûr; Kullarına, yaptıkları ibadetlerinin karşılığı olarak çok mükâfat ve nimet veren, az veya çok her itaati ödüllendiren, çok ve devamlı nimet ihsan edendir.

Eş-Şekûr; Kendi rızası için yapılan iyi işleri daha ziyadesiyle karşılayan. Şükredene nimetlerini artırarak veren. Az amele çok sevap veren. Daima şükre lâyık olandır.

Eş-Şekûr; Kulun yaptığı ameli en güzeliyle değerlendiren, kesintisiz ve bol olarak veren, kullarını övüp onların derecelerini yükselten, kulunun mükâfatını çokça artırandır.

Allah’ın bize karşı Şekûr olması için, öncelikle bizim Allah’a şükretmemiz, şükür yolunu tutmamız gerekir. “Hani Rabbiniz: Eğer şükrederseniz size (nimetimi) daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir!” (İbrahim, 14/7) diye bildirmişti. Rabbimiz bize, hem şükür hem de küfür yollarını açmış, bizi de tercih edelim diye iki yol ayırımına bırakmıştır. Şükür, erdemlilerin seçeneği ve hayat tarzıdır. Yaşadığımız herhangi bir olayda bile hep o iki yol ayırımında dururuz. Şükretmeyi seçersek kazançlı çıkar, nankörlük etmeyi seçersek kaybederiz. “Şüphesiz Biz, insana (doğru) yolu gösterdik, ister şükreder isterse de nankörlük eder.” (İnsan, 76/3)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

452. Sayı Ağustos 2020