Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Başyazı

Abdullah Büyük

Müslüman Olmamızın Farkı ve Tesiri

  • 06 Temmuz 2019
  • 831 Görüntülenme
  • 439. Sayı / 2019 Temmuzİnandığımız İslam ile yaşadığımız İslam’ı karşılaştırmamız ve birbirine benzeyen ve benzemeyen yönlerini gözden geçirmemiz de, farkımızı ortaya koyacak bir başka husustur. Acaba yaşadığımız hayat, kaç ayet ve kaç hadisin karşılığıdır. Unu elediğimiz bir elek düşünelim. Bu eleğin yatay ipleri Kur’an, dikey ipleri hadis olsun ve hayatımızı bu elekten eleyelim, hayatımızdan dökülenler ve hayatımızda kalanlar neler olabilir?

 

 

Müslümanların farkını fark ettirmeleri için sağlam bir imana, ilme ve bilgiye sahip olmalarının yanında, İslam’ı yaşamanın şartlarını ve zeminini oluşturmak hususunda el birliği ve gönül birliğine kavuşmaları gerekmektedir. Her ne kadar buna karşı çıkacak, engel olacak gerek iç gerekse dış mihraklar varsa da, Müslümanların bu engelleri aşabilecek imanları vardır.

 

Muhammed İkbal der ki: “Biz Müslümanların dinimize yapacağımız en büyük iyilik, bugünkü Müslümanların İslam’ı temsil edemediğini söylemektedir.”

Peki, Müslümanlar Farklarını Nasıl Fark ettirebilirler:

Öncelikle Müslümanlar olarak, Sırat-ı Müstakim yolundan ayrılmamamız icap etmektedir. “Biz Allah içiniz ve Allah’a döneceğiz” (Bakara, 2/156), inancımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bid’atlardan, cehalet ve taassuptan, ifrat ve tefritten, tefrikacılıktan ve batıl ideoloji ve yapılanmalardan uzak durmamız icap ediyor.

Müslüman halkımızın farkının sosyal hayata tesir etmesi için diğer bir şart da; Hz. Peygamberimizin izinde yürümemizdir. Yani İslamiyeti Rasulullah ile birlikte yaşamamız gerekmektedir. O’nun kılavuzluğunu ve numune olmasını kabul etmemiz gerekiyor. Tabiinden büyük İslam âliminin söylediği gibi, eğer saçımızı kaşımamız icap ediyorsa ve bu hususta da Peygamberimizden bir şey duyulmuşsa, ona göre kaşımamız isabetli bir hareket olur.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

439. Sayı Temmuz 2019