Sayı : 453   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Siyer'i Nebi

Muhammed Emin Yıldırım

Onlar da Bizim Annelerimiz

  • 06 Temmuz 2019
  • 637 Görüntülenme
  • 439. Sayı / 2019 TemmuzAhzab suresinde Rabbimiz şöyle buyurur: “Nebi, müminlere kendi öz canlarından daha önceliklidir. O’nun hanımları ise müminlerin anneleridir.”(Ahzab, 33/6)Bu açık beyan Efendimizin Hücre-i Saadet’ine girme şerefine nail olmuş, yeryüzünün en bahtiyar hanımları ile bizler arasındaki hukuku belirlemektedir. Bu hukuka göre kendi öz annelerimiz ne ise, onlarda odur. Bu açık hükümden dolayı onları öz annelerimizden daha iyi tanıma zorunluluğumuz vardır.

Bu sorumluluk gereği, gelin bu hanımlar âleminin sultanlarını hiç değilse kimlik bilgileri bağlamında tanımaya çalışalım ve daha fazla detayı ise bu konuda yapılmış çalışmalara havale edelim.

1- Hatice binti Huveylid: Hz. Hatice validemiz, Efendimizin ilk eşi ve İbrahim dışındaki, 4 kız, 2 erkek, toplam 6 çocuğunun annesidir. Hatice validemiz Efendimizden önce Ebu Hale ibn Zürare ile ondan sonrada Atik b. Âiz ile evlenmiştir. Bu ilk iki evliliğinden Hind ve Haris isimli 2 erkek çocuğu, yine Hind isimli bir kız çocuğu olmuştur. 37 yaşında iken 2.eşi Atik’i yitirmiş, 3 sene dul kalmış, içlerinde Ebu Cehil’inde bulunduğu birçok Mekkelinin evlilik tekliflerini kabul etmeyerek, Muhammedü’l Emin’i kendine eş olarak seçmiştir. Demek ki, Efendimiz gençliğinin zirvesinde iken, kendinden 15 yaş büyük ve o gün için 3 çocuk sahibi dul bir hanım ile evlenmiştir.

2- Sevde binti Zem’a: Efendimizin Hatice validemizden sonraki 2. eşidir. Bir iman abidesi olan bu annemiz, Nübüvvetin ilk yıllarında eşi Sekran ibn Amr ile beraber Müslüman olmuştur. Mekke imana dar gelmeye başlayınca ailece Habeşistan’a hicret etmişlerdir. Bu iman ailesi bir müddet orada kalmış, sonra Mekke’ye geri dönmüşlerdir. Bu geri dönüşün üzerinden çok geçmeden Sekran ibn Amr vefat etmiş ve Sevde validemiz 6 çocuğu ile ortada dul kalmıştır. Hatice validemizin vefatından sonra da Osman b. Ma’zun’un hanımı Havle bintiHakim’in ısrar ve vesilesi ile Efendimiz, Sevde validemiz ile evlenmiştir.

3- Aişe binti Ebîbekir: Sıddık bir babanın sıddıka kızı olan Hz.Aişe validemiz, Efendimizden önce Mekke’nin sayılı büyüklerinden biri olan Mu’tim ibn Adiyy’in oğlu Cübeyr ile nişanlıydı. İslami davetin sesinin yükselmesinden rahatsız olan Mu’tim bu nişanı bozdu. Bu olay sonrası Efendimiz Nübüvvet’in 11. yıllarının başında Mekke’de Aişe validemiz ile nişanlandı ve hicretten sonra Medine’de de evlendi.

4- Hafsa binti Ömer: Büyük İslam şahsiyeti Hz. Ömer’in kızı olan Hafsa validemiz, Efendimizin hanımları içerisinde okuma ve yazmayı bilen istisnai bir hanımdır. Efendimizden önce HuneysibnHuzafe ile evliydi. Mekke’de, eşi ile birlikte iman edip, o zor günlerde imanlarının bedelini ödemiş, sonra diğer müminler gibi Medine’ye hicret etmişlerdi. Hz. Huneys, Bedir gazvesine katılmış ve bu gazvede aldığı yaralar neticesinde bir müddet sonra Medine’de vefat etmiştir. Hafsa validemiz bu olay sonrasında da Efendimiz ile evlenip, müminlerin annelerinden biri olmuştur.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

439. Sayı Temmuz 2019