Sayı : 476   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Kardeş Ayetler

Prof. Dr. Ali Akpınar

Hz. İsa ve Annesi Hz. Meryem

  • 07 Haziran 2019
  • 1990 Görüntülenme
  • 438. Sayı / 2019 HaziranKur'an'da kadın adı olarak yalnızca Hz. Meryem'in ismi geçer, hem de otuz dört ayette. Çünkü Meryem, sıradan bir kadın değildi. O, kadınların en seçkini, şirk ve küfürden, günah ve fuhuştan uzak kalmış temiz, iffetli, Allah'ın ikramlarına daha dünyada iken nail olmuş bir örnek hanımdı. Onun hayatı, kadınlar başta olmak üzere tüm insanlar için sayısız örneklerle doludur.

 

Hz. Meryem, doğar doğmaz mabedde ibadete adanmış; Allah'ın hizmetçisi anlamına gelen "Meryem" ismine uygun bir kulluk sergilemiş; bir başına, kirli bir toplumda temiz kalmasını bilmiş, iffet âbidesi bir hanım olmayı başarmış; geçtiği zorlu sınav sürecinde seçkinliğini ispat etmiş, bu özellik ve güzellikleriyle Kur'an'da anılmaya ve bir Kur'an suresine isim olmaya layık olmuştur.

 

 

“Namusunu koruyan Meryem'e ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu, âlemler için bir ayet kılmıştık.” (Enbiyâ, 21/91 ) “Meryem oğlunu da, annesini de ayet kıldık.”( Mümnûn, 23/50)

“Allah Teâlâ kulu ve elçisi Meryem Oğlu İsa’yı ve annesini insanlar için bir ayet, Allah'ın dile­diğine güç yetirici olduğuna kesin bir hüccet kılmıştır. Muhakkak Al­lah, Âdem'i babasız ve anasız, Havva'yı kadın olmaksızın erkekten, İsa'yı erkek olmaksızın kadından, diğer insanları da bir erkekle bir dişi­den yaratmıştır.” (İbn Kesîr, Tefsîr)

Aslında bu yaratılışların her biri Yüce Rabbimizin erişilmez kudretini gösteren ayetlerdir. Biz bugün analı babalı olarak dünyaya gelmeyi, sıradanlaştırıp normal görsek de aslında o da O’nun muhteşem kudretini somut bir şekilde gösterir. Tabidir ki bu ayetlerin arasında Hz. İsa ve Hz. Meryem’in özel bir yeri vardır. Her ikisi de insanlık için birer ayet, birer ibret vesikasıdır. Hz. Meryem, erkek olmadan hamile olmuş; Hz. İsa da babasız olarak dünyaya gelmiştir. İki olay da Yüce Yaratıcının erişilmez kudretini gösteren eşsiz bir ayettir. Yüce Rabbimiz, erkeklerden ilk insan Hz. Âdem’i yaratıp ona ruhundan üflemiş; kadınlardan da Hz. Meryem’e ruhundan üfleyerek onu anne kılmıştır. Bu sebeple her ikisi de büyük mazhariyete nail olmuş iki kuldur.

“Kitapta Meryem'i de an.” (Meryem, 19/16)

Kur'an'da kadın adı olarak yalnızca Hz. Meryem'in ismi geçer, hem de otuz dört ayette. Çünkü Meryem, sıradan bir kadın değildi. O, kadınların en seçkini, şirk ve küfürden, günah ve fuhuştan uzak kalmış temiz, iffetli, Allah'ın ikramlarına daha dünyada iken nail olmuş bir örnek hanımdı. Onun hayatı, kadınlar başta olmak üzere tüm insanlar için sayısız örneklerle doludur.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

438. Sayı Haziran 2019