Sayı : 469   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Başyazı

Abdullah Büyük

Problemleri Temelden Çözen Bir Konu

  • 09 Ocak 2018
  • 1641 Görüntülenme
  • 421. Sayı / 2018 OcakEşlerin kendi aralarında ve çocuklarla birlikte geçirdikleri hayatta, kul hakları dediğimiz konu, sürekli haksızlıklara uğrar. Bunun ilk adımı olan nişanlılık döneminde yapılan haksızlıklar, adeta evlilik hayatının temeline saatli bomba yerleştirmeye benzer. Niçin? Diyecek olursak, nikâhın getirdiği geçerli prensiplerin, kaidelerin, nişanlılık döneminde caiz olmamasıdır.

 

Aile hayatının çarkının dönmesinde hukuki ve ahlaki prensiplerin yeri büyüktür. Eşlerin birbirlerine haksızlık yapmasını önleyici vesile ise, erkeğin Kavvam, kadının ise Ganitat olarak yer almasıdır.

 

Aile içi kul haklarının ihlalinde dikkatimizden kaçan bir başka konu da şudur: Nikâh dediğimiz o sağlam ipin varlığının hissedilememesi. Bilinmelidir ki, nikâhın yürüyen iki ayağı vardır. Bunlardan biri akit, diğeri ise ahittir. Akit ayağı, eşlerin birbirlerine karşı vazifelerinin yerine getirilmesidir. Ahit ayağı ise erkeğin, evleneceği hanıma karşı verdiği özel teminattır. Yani, hanımının hak ve hukukunu nikâh devam ettiği müddetçe korumasıdır.

 

Mümtaz sahabelerden ibn Mesud (ra) der ki: "Her amele bir imam gerek." İmamdan maksat ilimdir. Yani yapılacak her meşru bir işin, amelin, vazifenin ilmini öğrenmenin önemine işaret edilmiştir. Üzülerek söylüyoruz ki evlilik hayatına adım atacak olanlarımızın çoğunluğu, evlilik müessesesinin kültürünü, mahiyetini anlamadan, kavramadan işe başlamaktadır. Tabir yerinde ise bir gecede koca ve bir gecede baba oluruz. Böyle olunca da hak-hukuk ihlallerinin olmaması mümkün değildir.

Eşlerin kendi aralarında ve çocuklarla birlikte geçirdikleri hayatta, kul hakları dediğimiz konu, sürekli haksızlıklara uğrar. Bunun ilk adımı olan nişanlılık döneminde yapılan haksızlıklar, adeta evlilik hayatının temeline saatli bomba yerleştirmeye benzer. Niçin? Diyecek olursak, nikâhın getirdiği geçerli prensiplerin, kaidelerin, nişanlılık döneminde caiz olmamasıdır. Boşanmaların her geçen gün çoğalmasının arka bahçesini iyi görmek gerekiyor.

Şimdi siz muhterem okuyucularımıza evlilik hayatında kul haklarının ihlal edilmemesini sağlayacak olan ve kademe kademe gelişecek ve eşlerin mesut olacağı bir çözüm zinciri takdim etmek istiyoruz.

Evliliğin ilk kuruluşunda ve istenmeyen, yüzü soğuk olan talak(boşanma) ile son bulmasında, rabbimizin bizzat devreye girdiğini görmekteyiz. Kuruluş merhalesinde, Rum Suresinin 21. ayeti bizlere şu mesajı vermektedir:

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

421. Sayı Ocak 2018