Sayı : 430   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

İktibas

Yusuf Kaplan

Küresel Bir İntifada Başlatılmalı

  • 09 Ocak 2018
  • 297 Görüntülenme
  • 421. Sayı / 2018 OcakAmerika’yı kuran aktörler, Yahudi gücünü bertaraf etmek için savaşıyorlar! Trump’ın ABD’nin başına getirilmesinin en önemli gerekçesi bu! Ama öyle anlaşılıyor ki, Yahudiler, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ettirerek, Trump’a, dolayısıyla Amerika’ya büyük darbe vurduklarını ilan etmiş oluyorlar bütün dünyaya! Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz artık: Yahudiler, Amerika’yla kedi-fare oyunu oynar gibi oynuyorlar adeta!

 

Yahudiler, ABD Başkanı Trump’a, dolayısıyla ABD’ye boyun eğdirdiler ama Müslümanlara boyun eğdiremeyecekler asla! Kudüs, Müslümanlar için bir iman meselesidir. Kudüs, Müslümanlar için bir varoluş meselesi, bir istiklal ve istikbal mücadelesidir. Kudüs, Müslümanlar için sadece kutsî bir belde değil ulvî bir ruhtur. Kudüs’e sahip çıkamayan Müslümanlar ölmeye mahkûmdur.

 

ABD Başkanı Donald Trump, Yahudilerin kontrolündeki Amerikan derin devletine boyun eğdi ve “Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını” söyledi.

Gerekçe olarak da, “barış getireceğiz” dedi!

Dünyayla “kafa buluyor” olmalı kendilerini lâ-yüs’el zanneden bu zorbalar!

Bölgeyi cehenneme çevirecek bir kararın, bölgeye barış getirecek bir karar olarak sunulması, Yahudilerin de, Yahudilerin kontrolündeki Amerikan yönetiminin de gemi azıya aldıkları, gözlerinin karardığı anlamına gelecektir çünkü.

Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak kabul edilmesi kararı, İslâm dünyasının merkez coğrafyasını ateş çemberine çevirecektir...

Zaten kan gövdeyi götürüyor bölgede... Kan, gözyaşı dinmeyecek, zulüm bitmeyecek, demektir, böyle giderse...

Ama böyle gitmez!

Önce “ABD yönetimi nasıl oldu da böyle bir karar alabildi?” sorusunun izini sürmemiz gerekiyor.

Zira bu karar, sadece bölgeyi kan gölüne çevirmekle kalmayacak, Amerika’nın sonunu da getirecek işaret fişeği olacaktır.

Öncelikle şunu iyi bilelim: İki ABD var: Birincisi, küreselciler diye bilinen, Yahudilerin güdümündeki ABD!

İkincisi de, Amerika’yı kuran WASP (Beyaz, Anglo-Sakson ve Protestanların) Amerika’sı.

Amerika’yı, merkezinde İngilizlerin olduğu WASP kurdu ama zamanla Yahudi gücü Amerika’yı her bakımdan ele geçirdi: Amerika’nın finansına, ekonomisine, akademisine teknolojisine, silikon vadisine, kültür endüstrisine, silah endüstrisine ve dış politikasına Yahudiler hâkim şimdi!

Amerikan derin devleti, Yahudilerin güdümünde.

Ve Amerika’daki Yahudilerin, vatanı yok aslında. Sermayeleri var. Paraya, dolayısıyla güce tapıyorlar. Parayla, dolayısıyla güç’le sahip olamayacakları, kontrol altına alamayacakları, güdemeyecekleri ve giremeyecekleri yer yok, diye düşünüyorlar!

Amerika’nın gerçek sahiplerine dönüşen Yahudi küreselci güç, Amerika’yı, esir aldığını, sadece kendi çıkarları için tepe tepe kullandığını ve tam bir çıkmaz sokağın, yok oluşun eşiğine doğru yuvarladığını çok iyi biliyor!

O yüzden Amerika’yı kuran aktörler, Yahudi gücünü bertaraf etmek için savaşıyorlar!

Trump’ın ABD’nin başına getirilmesinin en önemli gerekçesi bu!

Ama öyle anlaşılıyor ki, Yahudiler, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ettirerek, Trump’a, dolayısıyla Amerika’ya büyük darbe vurduklarını ilan etmiş oluyorlar bütün dünyaya!

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz artık: Yahudiler, Amerika’yla kedi-fare oyunu oynar gibi oynuyorlar adeta!

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

421. Sayı Ocak 2018