Sayı : 473   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Hedef Noktası

Ramazan Kayacık

Şirk Virüsüne "Allah Ne Der" Aşısı

  • 07 Ağustos 2021
  • 347 Görüntülenme
  • 464. Sayı / 2021 AğustosAslında şirk cehaletin, aczin ve tembelliğin eseri olup, insanın kendini aldatmasından başka bir şey değildir. Şirkin en önemli nedeni insanın Yüce Allah’ı şanına yaraşır biçimde tanıyamaması, tevhit inancını gereği gibi benimseyememesidir.

 

 

Her zaman olduğu gibi günümüzde de şirk faaliyetleri ve anlayışları tam gaz devam ediyor. Çağımızda eski şirk çeşitlerine her gün yenileri ekleniyor. Artık, bilgiye dayanmayan, geleneksel/atalar dininin, falcılığın yanı sıra, parti-tarikat liderleri, siyasal güçler, yatırlar, spor kulüpleri, sporcular, ikon (put) haline getirilen sevgililer, her şeyi taklit edilen sanatçılar, modacılar, sosyal medya fenomenleri… Birer şirk aracı haline getirilmiş durumdadır.

 

 

Şirk: “Allah’ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde veya O’na ibadet edilmesinde ortağı- dengi yahut benzerinin olduğuna inanmak” demektir. Şirk koşana müşrik, şirk koşulana şerik; ortak denir, çoğulu; şürekâdır. Şirk, “tevhit”(Allah’ın birliği)inancının zıddıdır.

İslâm, tevhit dinidir. İlk insanın ve ilk peygamberin ve tüm Peygamberlerin insanlığa sunduğu din, monoteizm/tevhit dini İslam’dır. Politeizm/çok tanrıcılık(şirk)sonradan türemiş bir anlayıştır. İlahi kitapların tümü insanları tevhide; “Allah'ı birlemeye” davet ederler.

Şirk, İslâm âlimlerinin üzerinde en çok durduğu konulardan biridir. Şirkle küfür birbirine yakın kavramlar olsa da İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye göre küfrün kapsamı daha geniş olup her şirk küfürdür, fakat her küfür şirk değildir. (Bkz.İbn Hazm, III, 222)

Aslında şirk cehaletin, aczin ve tembelliğin eseri olup, insanın kendini aldatmasından başka bir şey değildir. Şirkin en önemli nedeni insanın Yüce Allah’ı şanına yaraşır biçimde tanıyamaması, tevhit inancını gereği gibi benimseyememesidir.

Allah’ın isimlerine ve sıfatlarına koşulan şirkin yanında, sebeplere olduğundan fazla önem vermek de bir tür şirktir.Tabipler; Şâfi’ ismine, mürşitler; Hâdi ismine, zenginler; Gani ismine, devlet yetkilileri; Hâkim ismine birer yansımadır. Aslında bunların eliyle kavuştuğumuz iyilikler güneşin aynadaki aksinden edinilen ışığa benzer. Ayna, ışığı yansıtmakla güneşin ışığına ortak olamayacağı gibi sebepler de o İlâhî isimlere/Allah’a ortak olamazlar. Allah’a ait özellikleri/nitelikleri yaratılmışlara vermek, yanlışların en büyüğüdür.

Tam bir çıkmaz sokak olan şirk, imanla asla bir arada bulunamaz. Birinin varlığı öbürünün yokluğu demektir. Kur’an’ın haber verdiğine göre Allah’ın rahmetinin genişliğine rağmen müşrikler bu rahmetten mahrum kalacaklar. Çünkü şirk,kulun Allah’a karşı işlediği en önemli cürümdür. (Bkz.Nisa, 4/48,116)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

464. Sayı Ağustos 2021