Sayı : 473   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Misafir Kalem

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Model İnsanlar

  • 07 Ağustos 2021
  • 309 Görüntülenme
  • 464. Sayı / 2021 AğustosAllah Teâlâ Kitabında geçmiş peygamber ve kavimlerden bahsederek aynı hataya Hz. Peygamber (sav)’in ve Müslümanların düşmemesini istemektedir. Allah Teâlâ, sıkıntılar karşısında Hz.Dâvûd (Bkz.Sâd, 38/17) ve azım sahibi peygamberleri (Bkz.Ahkâf, 46/35) örnek almasını tavsiye ederken;“Balık sahibi (Yunus) gibi olma” (Kalem, 68/48) buyurarak da Peygamberini (sav) uyarmıştır. Müslümanlar da önceki kavimlerin peygamberlerine karşı yaptığı hataları yapmamaları konusunda uyarılmışlardır. (Bkz.Bakara, 2/108; Ahzâb, 33/69)

 

 

İnsanoğlu, edindiği tecrübeleri sonra gelen nesle aktaran bir varlıktır. Diğer bir tabirle sonra gelen nesil öncekilerin tecrübelerinden ve davranışlarından istifade eder ve onlar gibi olmaya çalışırlar.

Bu anlamda sonra gelen nesil önceki neslin olumlu yanlarını örnek almalıdırlar. Bu durum insanlarda olduğu gibi peygamberlerde de böyledir. Allah Teâlâ Kitabında geçmiş peygamber ve kavimlerden bahsederek aynı hataya Hz. Peygamber (sav)’in ve Müslümanların düşmemesini istemektedir. Allah Teâlâ, sıkıntılar karşısında Hz.Dâvûd (Bkz.Sâd, 38/17) ve azım sahibi peygamberleri (Bkz.Ahkâf, 46/35) örnek almasını tavsiye ederken;“Balık sahibi (Yunus) gibi olma” (Kalem, 68/48) buyurarak da Peygamberini (sav) uyarmıştır. Müslümanlar da önceki kavimlerin peygamberlerine karşı yaptığı hataları yapmamaları konusunda uyarılmışlardır. (Bkz.Bakara, 2/108; Ahzâb, 33/69)

Yaşayan Kur’an Efendimiz (sav)

Bu anlamda ilk modelimiz başta peygamberler ve O’nun güzide ashabıdır. Allah’ın Rasûlü, sıradan bir insan değildir. “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Rasûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb, 33/40) Rabbimiz, Rasûlünün yüce bir ahlak üzere olduğunu haber vermektedir: “Ve sen (Ey Rasûlüm) elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 68/4) Yine Rabbimiz, elçisinin ahlakından övgüyle bahsetmektedir. “Andolsun ki, Rasûlüllah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzâb, 33/21) ayeti nazil olunca sahabeden Sa’d b. Hişâm, Allah Rasûlünün güzel ahlakının nasıl olduğunu Hz. Aişe annemize sorunca: “Sen Kur’an okuyorsun değil mi? O’nun ahlakı Kur’an’dı” (Müslim, “Salâtü’l-Misafirîn”, 139;Ebû Dâvûd, “Tatavvu”, 26) demiştir. Ayetlerde ve hadislerde sık sık örnekliğinden bahsedilen bir peygamber de Dâvûd (as)’dır.

Bir Model İnsan Hz. Dâvûd (as)

Hz. Dâvûd (as), kendisine verilen peygamberlikle birlikte bir krallık verilmiş hatta adaleti tesis için davaları başkasına bırakmamış genellikle kendisi bakmış (Bkz.Enbiyâ, 21/78, 79; Sâd, 38/21-25), devlet imkânlarıyla geçinmek istememiş ve bir meslek sahibi olarak ailesinin geçimini sağlamaktır. Allah Teâlâ da kendisine demiri kullanışlı hale getirerek zırh yapımını öğretmiştir. “… Ona (Dâvûd) demiri yumuşattık. Geniş zırhlar imal et, dokumasını ölçülü yap…” (Sebe, 34/10-11. Ayrıca bkz. Enbiyâ, 21/80)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

464. Sayı Ağustos 2021