Sayı : 461   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Uzman Gözüyle

Mehmet Emin Karabacak

Sorularla Peygamberlerin Hayatının Bilinçaltı Örnekleri

  • 02 Nisan 2021
  • 141 Görüntülenme
  • 460. Sayı / 2021 NisanMELEKLER, İNSANIN YARATILIŞINA NEDEN: “…BOZGUNCULUK YAPACAK VE KAN DÖKECEK BİRİ” (BAKARA, 2/30) DİYE GERİ BİLDİRİM VERİRKEN “ISLAH EDECEK VE İBADET EDECEK BİRİ” DİYE VERMİYORLARDI. MELEKLERİN, NEDEN İNSAN DENİNCE BİLİNÇALTLARINDA KABİL’İN YERYÜZÜNDE İŞLEYECEĞİ CİNAYET AKILLARINA GELİYORDU? OLUMSUZLUKLAR BİLİNÇALTINDA FARKINDALIK AÇIŞINDAN DAHA MI ÖNCELİKLİ?

 

 

Hz. Âdem (as) bir peygamber olmasına rağmen yasak meyveyi yemesine sebep olan bilinçaltındaki hangi duygulardı? Bir peygamberin normal şartlarda Allah Teâlâ’nın emirlerinin dışına çıkması düşünülemezken Hz. Âdem’in (as) hangi dalgınlığı bu yasağı çiğnemesine neden oldu? Bilinçaltında yasak ağaç ile ilgili ne vardı?

“Biz: Ey Âdem! Sen ve eşin (Havva) beraberce cennete yerleşin; orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin; sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz, dedik.” (Bakara, 2/35)

“Derken, şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı: Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü, üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Âdem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti.” (Tâhâ, 20/120-122)

“Hani, Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, demişti. Onlar: Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz, demişler. Allah da: Ben sizin bilmediğinizi bilirim, demişti.” (Bakara, 2/30)

Melekler, insanın yaratılışına neden: “…bozgunculuk yapacak ve kan dökecek biri” (Bakara, 2/30) diye geri bildirim verirken “ıslah edecek ve ibadet edecek biri” diye vermiyorlardı. Meleklerin, neden insan denince bilinçaltlarında Kabil’in yeryüzünde işleyeceği cinayet akıllarına geliyordu? Olumsuzluklar bilinçaltında farkındalık açışından daha mı öncelikli?

Hz. Âdem’in (as) çocuklarından Kabil, kardeşini öldürecek kadar bilinçaltına ne yükledi? Habil’in “…ben seni öldürmek için elimi uzatacak değilim.” (Mâide, 5/28)dedirten bilinçaltındaki hangi duygulardı. Ölümle burun buruna gelen Habil neden kaçmadı ya da kardeşine karşı kendini savunmadı? İki kardeşin bilinçaltlarındaki geri bildirim neden farklı idi?

“Onlara Âdem’in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat: Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, diğerine: Andolsun seni öldüreceğim! dedi. O da dedi ki: Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder, dedi (ve ekledi): Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim! Zira ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.” (Mâide, 5/27-28)

Normal şartlarda boğulan bir insan; “İmdat ya da kurtarın beni!” diye bağırırken Firavun neden; “Ey Musa, beni kurtar!” diye bağırmadı da “…Ben de Müslümanlardanım!” (Yunus, 10/90) diye seslendi. Firavun’un bilinçaltında neden can güvenliği yerine iman güvenliği için “Aman!” vardı?

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

460. Sayı Nisan 2021