Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

İslam Aleminden

Ahmet Varol

Patani İzlenimleri

  • 06 Aralık 2019
  • 436 Görüntülenme
  • 444. Sayı / 2019 AralıkDaha önce Patani bölgesindeki nüfusun yüzde doksan beşe yakın bir kısmı Müslümanlardan oluşuyordu. Çok az bir kısmı ise Hindulardan ve Budistlerden oluşuyordu. Ancak Tayland hâkimiyeti altında bölgede Budist köyleri kuruldu ve Budistlerin bu köylere yerleşmeleri sağlandı. O yüzden gayri müslim nüfusta kısmen artış oldu. Beş vilayete bölünen Patani bölgesinin Patani olarak isimlendirilen vilayetinde bugün Müslüman nüfusun oranı yüzde seksen civarındadır.

 

 

Patani bölgesinde İslamî yardım kuruluşları ve vakıflar birçok eğitim kurumu açmış durumda. Bunların bazıları sadece İslâmî eğitim vermek için kurulmuş olan medreseler niteliğinde. Bazıları da özel okul konumunda. Resmî eğitim programını uyguladıkları gibi aynı zamanda öğrencilerine kendi dinlerini, dillerini ve kültürlerini de öğretiyorlar. Türkiye'den bu eğitim kurumlarına da önemli miktarda yardımlarda bulunuluyor.

 

Patani bugün Tayland Krallığı olarak isimlendirilen ülkenin sınırları içinde ve bu devletin güneyinde, Malezya sınırı yakınında bulunuyor. Halkının büyük çoğunluğu Müslüman ve Malaydır.

Tarihte bu bölgede Patani Krallığı adında bir devlet vardı. Ancak önceleri Hindu anlayışını benimsemişti, on beşinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir İslam devleti oldu.

Patani ahalisinin İslam'la tanışması ise 1200'lü yıllarda başlamıştır. O tarihlerde Müslüman tüccarlar bu bölgeyi ziyaret ederek ahalisinin İslam'la tanışmasına ve bazılarının Müslüman olmalarına vesile olmuşlardır.

Patani Kralı Antira'nın 1457'de Müslüman olması ve adını da Muzaffer Şah İsmail olarak değiştirmesi üzerine ülke ahalisinin büyük çoğunluğu Müslüman oldu ve ondan sonra bu topraklardaki devlet Patani İslam Krallığı oldu.

O dönemde Patani İslam Krallığı'nın kuzeyinde bugünkü Tayland Krallığı'nın kökenini oluşturan Siyam Krallığı vardı. Bu devlet Patani İslam Krallığı'nın topraklarını ele geçirmek için 1603'ten itibaren saldırılar düzenlemeye başladı. Ancak Patani İslam Krallığı hem Malezya'daki Kelantan Krallığı'ndan hem de Osmanlı İmparatorluğu'ndan aldığı destekle kendini savunabiliyordu. Ancak Kelantan Krallığı'nın zayıf düşmesi, Osmanlı'dan gelen desteğin azalması ve Patani içinde de bazı iç karışıklıklar ortaya çıkması üzerine Patani İslam Krallığı zayıfladı ve Siyam Krallığı 1786 tarihinde bu ülke üzerinde hâkimiyeti ele geçirdi. Ancak ülke Siyam Krallığı'na bağımlı bir sömürge haline geldi. Bölge ahalisi Siyam Krallığı'nın tahakkümüne son vermek için zaman zaman başkaldırılar gerçekleştirdi. Bunların en geniş çaplısı da 1822'de gerçekleştirilen başkaldırıdır. Ancak Siyam Krallığı bu başkaldırıyı bastırdı ve Patani topraklarında büyük bir kıyım ve tahribat gerçekleştirdi. Çok sayıda Müslüman’ı da ayaklarına pranga vurarak ülkenin başkenti Bangkok'a götürüp orada hizmet işlerinde istihdam etti. O yüzden bugün Bangkok'ta yaşayan yerli Müslümanların çoğu Patani asıllıdır.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

444. Sayı Aralık 2019