Sayı : 457   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Esma-ül Hüsna

Adem Karataş

El-Hakem

  • 06 Aralık 2019
  • 540 Görüntülenme
  • 444. Sayı / 2019 Aralık
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Adem Karataş
Tüm Yazı ArşiviEl-Hakem; Kötülüğü men etmek, zulmü önlemek ve düzensizliği gidermek anlamlarına gelmektedir. Yegâne hâkim, hüküm verme yetkisine sahip ve verdiği hükümler hemen icra edilen, hükmünün gerçekleşmesine mâni olacak hiçbir güç kuvvet sahibi olmayandır. Taraf tutmadan durumu düzelten, kendisine müracaat edilmeden hiçbir sorun çözülmeyen, yegâne ıslah edici. Hak ile bâtıl arasında hakemlik yapan, iyiyi kötüden ayırt eden, hakkı yerine getiren, son hükmü verecek olan, hüküm sahibi.

 

Her Müslüman, Allah’tan başka Hâkim ve Hakem olmadığını, O’nun bütün fiillerinin, hüküm ve sözlerinin hikmet olduğunu, peygamberlerin de hikmet ehli kimseler olduğunu, Allah’ın yalnız Onlara hüküm verme yetkisi verdiğini, peygamberlerin dışında herkesin Onlara uyması gerektiğini bilmelidir. İnsanlar hüküm verirken, Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeleri gerekir. Allah bütün mü’minleri, aralarında hâkim tayin etmek ve O’nun hükümlerini uygulamakla sorumlu kılmıştır.

 

 

EL-HAKEM: “Hükmetmek, hâkim olmak, hikmetli olmak, yönetmek, düzeltmek amacıyla men etmek, dönmek ve sağlam yapmak anlamındaki “h-k-m” kökünden türeyen “hakem”, uzman hâkim, tarafsız karar veren, hüküm elinde olan demektir.” (Esma-i Hüsna, Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ, s.243)

“h-k-m” fiili, temel anlam olarak, herhangi bir canlı varlığı engellemek, kontrol etmek, kayıt altına almak, istediği şekilde yönlendirmek anlamlarına gelir. Bundan dolayı Araplar, “hayvanı gemledim”, “onu engelledim” derken hakeme fiilini kullanırlar. Yine Arapların, atın ağzına geçirilen demir halkaya “gem” sözcüğünü telâffuz ederlerken “h-k-m” fiilini kullanmalarının sebebi, bu aracın, atı istenildiği yöne sürmede ve onun hareketlerini kontrol etmede sürücüye yardımcı olan bir nesne olmasıdır. Dolayısıyla temel anlamı “engellemek” olan “h-k-m” fiili, insanı kötülüklerden ve yanlış eylemlerden alıkoymak anlamına da gelir.” (Esmâü’l-Hüsnâ, Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, s.139)

“Arapçada engelleme fiilini yapan, yani taraflar arasında anlaşmazlıkları çözümleyen, zalimi zulmünden men eden kimseye fâil formunda Hâkim adı verilir.” (Esmâü’l-Hüsnâ, Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, s.140)

El-Hakem; Kötülüğü men etmek, zulmü önlemek ve düzensizliği gidermek anlamlarına gelmektedir.

El-Hakem; Yegâne hâkim, hüküm verme yetkisine sahip ve verdiği hükümler hemen icra edilen, hükmünün gerçekleşmesine mâni olacak hiçbir güç kuvvet sahibi olmayandır.

El-Hakem; Taraf tutmadan durumu düzelten, kendisine müracaat edilmeden hiçbir sorun çözülmeyen, yegâne ıslah edici.

El-Hakem; Hak ile bâtıl arasında hakemlik yapan, iyiyi kötüden ayırt eden, hakkı yerine getiren, son hükmü verecek olan, hüküm sahibi.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

444. Sayı Aralık 2019